Ny fellesmodul for barnehage- og skoleledere starter opp høsten 2023

Ny fellesmodul for barnehage- og skoleledere starter opp høsten 2023.

Forstå mer av Skolemiljø og ledelse

Formålet med studiet

Studiet skal gi deg som er skoleleder kompetansen som er nødvendig for å se muligheter og løse utfordringer og føre til konkret forbedring og endring ved din skole. Studiet er praksisnært og forskningsbasert.

Studiet skal gi kompetanse som er nødvendig for å:

  • skape et trygt og godt skolemiljø
  • forebygge mobbing og andre krenkelser
  • håndtere mobbing og andre krenkelser

Behov for lederkompetanse

Det stilles store forventninger til skoleledere når det gjelder å håndtere mobbing og andre krenkelser. Mange av problemene skolen står overfor når det gjelder skolemiljø krever god ledelse for å bli løst. Rektor er ansvarlig for at det er et godt skolemiljø og for å legge til rette for gode læringsprosesser på skolen. Rektor er også ansvarlig for at alle ansatte får veiledning og støtte i sitt arbeid for å utvikle dette. Det å kunne løse saker på en måte som skaper tillit til alle involverte parter, særlig elev og foreldre, er avgjørende. 

Derfor er rektors evne til å bygge fellesskap, herunder profesjonsfellesskap, arbeidsmiljø, samarbeid og organisasjonskultur avgjørende, slik at alle ansatte kan og vil hjelpe og støtte hverandre i arbeidet. I dette ligger at rektor må være inspirator og konfliktløser. Rektors evne til å ivareta og samarbeide med foreldre, ansatte, andre skoler, skoleeier og lokale aktører er også avgjørende, men krevende.

En annen utfordring er at mange rektorer ikke er klar over eller utnytter sitt handlingsrom. Derfor er kunnskap om lov- og avtaleverket og hvilken styringsrett rektor har viktig.

Fordi mange saker om mobbing og andre krenkelser er krevende å løse, må skoleleder ha god rolleforståelse, være trygg i lederrollen og ha personlig og faglig styrke til å ta lederskap.