Disse deltok i arbeidet med å utvikle kvalitetskriterier

Udir har utvklet veileder for vurering av kvalitet i læremidler.

Arbeidsgruppene som utviklet kvalitetskriteriene for fagene matematikk, norsk og engelsk har bestått av representanter fra grunnskole, videregående opplæring og fra UH-sektoren. I tillegg har også responsgrupper gitt sine innspill underveis i prosessen. Responsgruppene hadde deltakere fra skole, UH-sektor, skoleeiere og læremiddelutviklernes bransjeorganisasjoner.

Under ser du hvem som deltok i arbeidsgruppene for hvert av fagene:

Arbeidsgruppe kvalitet i læremidler i norsk
NavnArbeidssted
Karin Ultvedt Målerud Årum skole, Fredrikstad kommune
Ingvild Pedersen Nordheim Harstad kommune
Vibeke Halvorsen Sæther Thora Storm videregående skole, Trøndelag fylkeskommune
Stine Aarønes Angvik Skrivesenteret/NTNU og Molde videregående skole, Møre og Romsdal fylkeskommune
Gudrun Kløve Juuhl Høgskulen i Volda
Dagrun Skjelbred Universitetet Sørøst-Norge
Arbeidsgruppe kvalitet i læremidler i engelsk
NavnArbeidssted
Hildegunn Elvestad Fagereng skole, Tromsø kommune
Iselin Antonsen Langnes skole, Tromsø kommune
Jon Gaalaas Hauge Kongsbakken videregående skole, Troms fylkeskommune
Inger Margrethe Elden Olav Duun videregående skole, Trøndelag fylkeskommune
Hilde Brox UiT Norges arktiske universitet
Sigrid Ørevik Universitetet i Bergen
Arbeidsgruppe kvalitet i læremidler i matematikk
NavnArbeidssted
Simen Spurkland  Vøyenenga skole, Bærum kommune 
Tor Espen Kristensen  Stord videregående skole, Hordaland fylkeskommune 
Hanne Brede Vig  Røyken videregående skole, Viken fylkeskommune (tidl. Buskerud fylkeskommune) 
Ingunn Valbekmo Matematikksenteret 
Olaug Svingen  Matematikksenteret 
Øystein Gilje  Universitetet i Oslo

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!