Kommer det flere kvalitetskriterier?

Udir utvikler nå kvalitetskriterier for læremidler i norsk og engelsk.

Kvalitetskriteriene for læremidler i norsk og engelsk publiseres på udir.no før sommeren 2020. Kvalitetskriteriene skal gi støtte til kompetanseutvikling i profesjonsfellesskapet hos skoler og skoleeiere, samt gi signaler til læremiddelutviklere om hva som er god kvalitet i læremidler.

Resultatet av arbeidet vil bli et kunnskapsgrunnlag og en digital veileder for kvalitet i læremidler for begge fag. Dette utarbeides av arbeidsgrupper som er satt sammen av representanter fra grunnskole, videregående opplæring og fra UH-sektoren.

Arbeidsgruppe kvalitet i læremidler i norsk
NavnArbeidssted
Karin Ultvedt Målerud Årum skole, Fredrikstad kommune
Ingvild Pedersen Nordheim Harstad kommune
Vibeke Halvorsen Sæther Thora Storm videregående skole, Trøndelag fylkeskommune
Stine Aarønes Angvik Skrivesenteret/NTNU og Molde videregående skole, Møre og Romsdal fylkeskommune
Gudrun Kløve Juuhl Høgskulen i Volda
Dagrun Skjelbred Universitetet Sørøst-Norge
Arbeidsgruppe kvalitet i læremidler i engelsk
NavnArbeidssted
Hildegunn Elvestad Fagereng skole, Tromsø kommune
Iselin Antonsen Langnes skole, Tromsø kommun
Jon Gaalaas Hauge Kongsbakken videregående skole, Troms fylkeskommune
Inger Margrethe Elden Olav Duun videregående skole, Trøndelag fylkeskommune
Hilde Brox UiT Norges arktiske universitet
Sigrid Ørevik Universitetet i Bergen

Det er også opprettet responsgrupper som gir sine innspill til utviklingen av kvalitetskriteriene underveis i prosessen. Responsgruppen består av representanter fra skole, UH-sektor, skoleeiere og læremiddelutviklernes bransjeorganisasjoner. Øvrige interesseorganisasjoner blir orientert skriftlig i løpet av arbeidet.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!