Kvalitet i opplæringen - hvordan vurdering kan bidra til kvalitetsutvikling

12 Verktøy og støtte i arbeidet med kvalitetsutvikling

Verktøy for kvalitetsutvikling

Utdanningsdirektoratet har utviklet støttemateriell på områdene læringsresultater og læringsmiljø, blant annet nettsidene Vurdering for læring, Bedre læringsmiljø og Ungdomstrinn i utvikling på udir.no.

Andre tilbud om støtte i arbeidet med kvalitetsutvikling

For lærere og skoleledere finnes det tilbud om etter- og videreutdanning, rektorutdanning, veiledning av nyutdannede lærere og hospiteringsordninger for yrkesfaglærere. For skoleeiere og skoler som trenger veiledning i å bedre læreprosessene i skolen kan Veilederkorpset være aktuelt. Veiledningen gir støtte slik at skoleeier og skole kan komme i gang med lokalt utviklingsarbeid.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!