Kvalitet i opplæringen - hvordan vurdering kan bidra til kvalitetsutvikling

10 Obligatoriske verktøy i kvalitetsvurdering

Utdanningsdirektoratet har utviklet en rekke verktøy til bruke i kvalitetsvurdering. Nedenfor beskriver vi de obligatoriske verktøyene.

Nasjonale prøver

Nasjonale prøver vurderer i hvilken grad skolen lykkes med å utvikle elevenes ferdigheter i lesing og regning på 5., 8. og 9. trinn, og deler av faget engelsk på 5. og 8. trinn. Resultatene brukes som grunnlag for kvalitetsutvikling i opplæringen på alle nivåer og i underveisvurderingen av elevene.

Kartleggingsprøver

Kartleggingsprøvene i lesing og regning avdekker elever under bekymringsgrensen. Resultatene brukes som grunnlag i planlegging av tidlig innsats for elever som trenger ekstra oppfølging. Prøvene er obligatoriske på 1., 2., 3. trinn og vg1 i lesing og 2. trinn og vg1 i regning.

Elevundersøkelsen og Lærlingundersøkelsen

Brukerundersøkelsene gir elever og lærlinger mulighet til å si sin mening om egen læring og trivsel i opplæringen. Det er obligatorisk å gjennomføre Elevundersøkelsen for 7. trinn, 10. trinn og Vg1 på våren. Det blir obligatorisk å gjennomføre Lærlingundersøkelsen for lærlinger tredje semester de er i læra.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapporten er en årlig kvalitetsrapport om læringsresultater, læringsmiljø og gjennomføring på kommunalt og fylkeskommunalt nivå. Rapporten skal behandles politisk. Det er obligatorisk å utarbeide og drøfte rapporten, men ikke obligatorisk å rapportere til Fylkesmannen.

Mal for tilstandsrapport

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!