Kvalitet i opplæringen - hvordan vurdering kan bidra til kvalitetsutvikling

7 Kvalitetshjulet

Kvalitetshjulet illustrer hvordan arbeidet med kvalitet er en kontinuerlig prosess.

I oppfølgingen av vurderingsprosessen er det nyttig å kjenne til erfaringer fra statlige satsinger og forskning, som viser at realistiske og ambisiøse mål øker sannsynligheten for å lykkes. Planleggingsfasen er viktig, både for å bruke tid på å utforme tiltak som øker sannsynligheten for å nå målene, og for å motivere til innsats.

Erfaringer viser også at tydelig ledelse gir kraft i gjennomføringsfasen. Dersom utviklingsprosessen har støtte i ledelsen, er det lettere å prioritere arbeidsoppgaver og rydde tid og ressurser til innsats.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!