Kvalitet i opplæringen - hvordan vurdering kan bidra til kvalitetsutvikling

1 Innledning

Dette dokumentet skal:

  • tydeliggjøre mål og områder for kvalitet i opplæringen
  • synliggjøre kunnskapsgrunnlaget
  • redegjøre for kvalitetsvurdering på de ulike nivåene
  • tydeliggjøre rollene til de ulike nivåene og krav om dialog og samarbeid mellom disse
  • synliggjøre ansvar for oppfølging på de ulike nivåene

Kommunen og skolen som forvaltningsorgan og deres ansvar for elevenes rettigheter blir ikke omtalt i dette dokumentet.

Utdanningsdirektoratet har valgt å legge vekt på følgende i beskrivelsen av systemet:

  • at formålet med systemet er kvalitetsutvikling
  • at kunnskapsgrunnlaget i systemet består både av kvantitative og kvalitative data
  • at kvalitative prosesser er nødvendig som en del av kvalitetsvurderingen
  • at ansvar tydelig plasseres og avgrenses
  • at det skal være dialog mellom de ulike nivåene i sektoren

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!