Kvalitet i opplæringen - hvordan vurdering kan bidra til kvalitetsutvikling

2 Bakgrunn

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) startet i 2010 en gjennomgang i 23 land av hvordan evaluerings- og vurderingssystem kan forbedre kvalitet, likeverd og effektivitet i grunnopplæringen. I 2011 mottok Norge en rapport fra OECD med vurderinger av sterke sider, utfordringer og råd til videre utvikling av arbeidet med evaluering og vurdering. Konklusjonen var at Norge var kommet langt i å utvikle systemets deler, men at disse ikke var tydelig nok presentert som et system.

Evalueringen av Kunnskapsløftet og andre oppfølgingsstudier viser at nasjonalt kvalitetsvurderingssystem har gjort skolen mer gjennomsiktig. Skoleeiere  og skoler bruker i større grad resultater som underlag for skoleutvikling.

Samtidig pågår det stadig en debatt om obligatorisk gjennomføring av nasjonale prøver som kontroll.

Utdanningsdirektoratet har hatt flere møter med interesseorganisasjonene i sektoren og representanter for skoleeierne. En tilbakemelding er at kvalitative data og prosesser er lite synlig slik systemet er presentert fra direktoratets side. Det er også en utfordring å presentere for sektor hvordan kvalitetsvurdering er tenkt å bidra til endret praksis i planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringen i klasserommet og i lærebedriften.

Evalueringen av Kunnskapsløftet viser dessuten at ansvar er utydelig plassert, og at dette har hatt konsekvenser for å oppfølgingen av vurderingsarbeidet i sektoren.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!