Undervisningsvurdering - en veileder for elever og lærere

Denne veilederen skal hjelpe elever og lærere til å samarbeide om å vurdere undervisningen slik at den blir bedre.

Dette er ikke en veileder om vurdering av den enkelte elev eller lærer, men den tar for seg hvordan klassen i felleskap kan forbedre opplæringen.

Veilederen er laget av Elevorganisasjonen, Utdanningsforbundet, KS og Utdanningsdirektoratet. Den er sendt til alle skoler med ungdomstrinn, alle videregående skoler og alle kommuner og fylkeskommuner.

Dersom dere bruker personopplysninger om elever og lærere i forbindelse med vurderingsarbeidet, er skoleleder eller skoleeier ansvarlig for at disse opplysningene behandles i tråd med gjeldende lovverk.

Noen juridiske forhold rundt undervisningsvurdering

Last ned

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!