Samarbeid skole og lærebedrift

Et godt samarbeid mellom skolen og lærebedriften er viktig for å få god kvalitet og et godt resultat av opplæringen.

Det finnes flere måter å organisere opplæringsløpet for fagopplæring. Vanligvis foregår opplæringen med en periode i skolen og en i bedriften, men det er også mulig å gjennomføre opplæringen ved kun ett av stedene. I vekslingsmodeller foregår opplæringen vekselsvis mellom skole og lærebedrift. Samarbeidet mellom skole og lærebedrift er viktig for elevenes overgang til læretid i bedrift.

Lærerkompetanse og instruktørkompetanse henger tett sammen. Nært samarbeid mellom skole og bedrift kan bidra til at opplæring i skole og bedrift i større grad blir integrert som et helhetlig opplæringsløp. Opplæringskontor bidrar også til å skape samarbeidsarenaer mellom skole og lærebedrift. 

Fylkeskommunen er ansvarlig for å følge opp den enkelte elev

Formidling av elver til lærebedrifter er en kritisk faktor i fagopplæringen. Formidlingsarbeidet foregår i et tett samarbeid mellom Fylkeskommunen, skolen, opplæringskontor og lærebedrifter. Fylkeskommunen er ansvarlig for å følge opp den enkelte elev/lærling slik at han/hun kan komme videre i opplæringen, enten med læreplass eller opplæring i skole. I denne sammenhengen er det også viktig med gode systemer som tar hånd om dem som ikke får læreplass og dem som velger å avbryte det løpet de har startet på.

Mer informasjon

Et annet område for samarbeid mellom skole, opplæringskontor og lærebedrift er arbeidet med lokale tilpasninger av læreplaner.

Relevant informasjon om samarbeidet mellom skole og lærebedrift/opplæringskontor kan innhentes gjennom:

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!