Relevant kompetanse for arbeidslivet

Vi ønsker at flest mulig gjennomfører videregående opplæring, og at de får en kompetanse som er relevant for både arbeidslivet og samfunnet generelt.

Det er også viktig at den kompetansen elevene, lærlingene og lærekandidatene får, også gir muligheter for videre opplæring.

Hvilken kompetanse kan være relevent for arbeidslivet?

Det er ulike indikatorer som kan benyttes for å vurdere om kompetansen kvalifiserer for arbeidsliv og videre opplæring.

  • Sysselsettingsindikatorene, fagarbeideren i arbeid, i utdanning eller utenfor arbeid og utdanning etter bestått fag- og svenneprøve
  • Gjennomføring, avlagte fag- og svennebrev

Relevante kjennetegn på egen kompetanse som kan påvirke måloppnåelsen, kan være:

  • Opplevelse av at kompetansen er relevant, kandidat-undersøkelse
  • Utvikling av yrkesidentitet
  • Dimensjonering

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!