Læringsutbytte - kvalitet i fagopplæringen

Læringsutbytte handler om hva den enkelte har lært, og kan utføre etter å ha gjennomført opplæringen

I læringsutbytte  inngår blant annet de verdiene, holdningene, ferdighetene og den kompetansen og kunnskapen elevene og lærlingene tilegner seg gjennom opplæringen. I opplæringsloven og læreplanverket blir kjennetegnene for læringsutbyttet konkretisert ytterligere.

Hvordan kan vi vurdere læringsutbyttet?

Læringsutbyttet kan vurderes ut fra både statistikk og ved egenvurdering.

Relevante kjennetegn på læringsutbyttet kan være:

  • Elevvurdering som eksempelvis elevundersøkelsen
  • Lærlingvurdering som eksempelvis Lærlingundersøkelsen
  • Karakterer, standpunktkarakter, eksamen, fag- og svenneprøve
  • Status for de som ikke har fullført og bestått
  • Lærlingens progresjon i opp-læringssystemet

Fag- og svennebrev (antall og andel bestått) publiseres i Skoleporten.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!