Lærerkompetanse - kvalitet i fagopplæringen

Lærerkompetanse er lærernes formelle og uformelle kompetanse. 

Dersom du har lærerutdanning, har du formell kompetanse. I tillegg til lærerutdanning, regnes disse som formell kompetanse:

 • Fag- eller svennebrev
 • Pedagogisk kompetanse
 • Yrkesdidaktisk kompetanse

En ansatt uten lærerutdanning har ikke formell kompetanse. Eksempler på uformell kompetanse kan være:

 • Yrkeserfaring
 • Oppdatering av kompetanse i eget, eller tilsvarende fag som undervises på Vg2
 • Hospitering i lærebedrift

Lærerens kompetanse er viktig for fagopplæringen

Relevant kompetanse hos lærere bidrar til at elevene får den opplæringen de trenger, og at de gjennomfører utdanningsløpet sitt.

Kompetansen til lærere ved de yrkesfaglige utdanningsprogrammene kan deles i to kategorier. Lærere med formell yrkesfaglig bakgrunn, oftest fag- eller svennebrev, og lærere med profesjonsutdanning fra universiteter og høyskoler.

Yrkesfaglærere har dobbel yrkeskompetanse, og den ene yrkeskompetansen er en forutsetning for den andre: De er både fagarbeidere og yrkesfaglærere.

Relevante kjennetegn knyttet til lærerkompetanse kan være:

 • Lærerens kompetanse
 • Lærerens yrkeserfaring, hvilken og varighet
 • Lærerens relasjon til næringslivet
 • Hospitering i bedrift, om læreren har hospitert i bedrift
 • Motivasjon, interesse og ferdigheter med opplæring av ungdom

Mer informasjon

Lærerundersøkelsen kan måle objektive kjennetegn som alder, kjønn, undervisningsfag og klassetrinn, og den kan måle lærerens egen vurdering av ulike forhold rundt opplæringen og læringsmiljøet som trivsel, motivasjon, elevmedvirkning og veiledning.

Statistikk for lærerens formelle kompetanse publiseres i Skoleporten. Statistikken inneholder kun antall utdannede lærere i videregående opplæring og gir ikke detaljert informasjon om lærerens formelle kompetanse

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!