Lærebedriftsfakta

Lærebedriftsfakta er informasjon om bedrifter som har lærlinger og forholdene ved arbeidsstedet som påvirker læringsprosessen.

Lærebedriftens størrelse, økonomi, stabilitet, tilbuds­ramme og organisering er viktige forutsetninger for læringsprosessen som skal foregå i lærebedriften. Både størrelse og finansiering kan ha indirekte påvirkning på lærlingens læringsutbytte i bedriften.

Relevante kjenne­tegn knyttet til lærebedriftsfakta kan være;

  • Størrelse på lærebedriften
  • Antall lærlinger som har kontrakt i lærebedriften
  • Kart med oversikt over lærebedrifter i Norge
  • Økonomi/stabilitet, næring, omsetning og antall år som lærebedrift
  • Kostnader knyttet til å ha en lærling per år i bransjen
  • Tilknytning til opplæringskontor

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!