Instruktørkompetanse

En lærebedrift skal ha en eller flere faglig kvalifiserte personer som har ansvaret for opplæringen, og sørge for at de oppfyller opplæringsloven med forskrifter.

Instruktørkompetanse er både instruktørens formelle faglige, pedagogiske og didaktiske kompetanse i tillegg til den uformelle kompetansen.

Instruktørkompetanse kan være:

  • Instruktørens kompetanse og/eller formelle utdanning
  • Instruktørens yrkeserfaring
  • Om instruktøren har deltids- eller heltidsansvar
  • Deltakelse på kurs
  • Om instruktører har hospitert i skole

Instruktørrollen 

Kompetansen til instruktøren er viktig og kan påvirke lærlingens motivasjon, læringsutbytte og gjennomføring. Den faglige lederen har totalansvaret for opplæringen av lærlingene i bedriften. Instruktør og faglig leder kan også være en og samme person.

De fleste bedrifter har instruktører som er i full jobb ved siden av å være instruktør, uten at det er avsatt egen del av arbeidstiden for å ivareta instruktøroppgavene. Det kan være like viktig for bedriftene å finne instruktører som er faglig dyktige og interesserte i rollen, fremfor at de har formell bakgrunn.

Fylkeskommunen, opplæringskontor, høyskoler og enkelte virksomheter tilbyr kurs for faglige ledere, instruktører og prøvenemndsmedlemmer. Denne opplæringen er frivillig, men noen fylkeskommuner knytter kursdeltakelse til godkjenning av nye lærebedrifter.

Lærebedriftsundersøkelsen gir informasjon om instruktørenes vurderinger av ulike forhold knyttet til opplæringen i bedriften.

 

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!