Kvalitet i fagopplæringen

Arbeidet med kvalitet skal bidra til at elever og lærlinger får relevant fagopplæring i et godt læringsmiljø, og at de gjennomfører opplæringen. 

Kvalitetsutvikling handler i denne sammenhengen om å sette mål, planlegge og gjennomføre tiltak for å nå målene. Videre handler det om å synliggjøre og vurdere om målene er nådd, og å følge opp slik at de kan nås. Når dette arbeidet gjøres kontinuerlig og systematisk, kan vi beskrive det som et system for å utvikle kvalitet.

Kvalitetsutvikling

I en god kvalitetsutviklingsprosess, er det viktig å vurdere nåsituasjonen, bestemme seg for hvor man vil og jobbe for å få alle til å dra i samme retning.

Kvalitetsområder

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!