Kompetanseutvikling for ledere i SFO – fra januar 2024

Nå kan ledere i SFO søke på ny pulje av etterutdanningtilbud som skal støtte ledere i å lede utviklingsarbeid og implementere rammeplanen, og i å kunne vurdere og utvikle kvaliteten i sin SFO. 

I rammeplan for SFO ligger det føringer for blant annet kvalitet og innhold i tilbudet. SFO skal være et fellesskap og en lærende organisasjon som jevnlig vurderer og videreutvikler sin praksis. Du som leder har en viktig rolle i å veilede og legge til rette for at personalet utvikler en felles forståelse av oppdraget som er gitt i rammeplanen.

Vi tilbyr nå et samlingsbasert etterutdanningstilbud for ledere i SFO.

Hva lærer du?

  • forståelse av rammeplanens føringer, og hva det betyr i praksis
  • å evaluere og forbedre egen praksis
  • veiledning av medarbeidereledelse av utviklingsprosesser
  • ledelse av utviklingsprosesser
  • utvikling av egen ledelsespraksis

Søknadsprosess

Søkere må ha en lederrolle i SFO og det gis plass til en deltaker fra en SFO.

Tilbudet har 50 plasser, og det skal beregnes 10 deltakere per landsdel (Nord-, Midt-, Sør-, Øst-, og Vest-Norge). Tildeling av plasser i landsdelen skjer ved loddtrekning. Ved få søkere fra en landsdel kan det fylles på fra andre landsdeler ut fra venteliste. Tilbudet arrangeres av ValuED.

Påmeldingsfristen er 13. juni 2023.

Meld deg på her

Oppstart: 23.–24. januar 2024.

Sted: Oslo/ Gardermoen-området.

Utdanningsdirektoratet dekker deltakeravgift, reise og opphold. Det vil også være mulig å følge opplegget digitalt.

For mer informasjon se valued.no/SFO eller send en e-post til sfo@valued.no