Til hovedinnhold

Hovednavigasjon og hjelpeverktøy

Hospitering for yrkesfaglærere, instruktører og faglige ledere

Gjennom hospiteringsordningen kan instruktører og faglige ledere hospitere på en skole. Yrkesfaglærere kan hospitere i en bedrift. Oppholdet må vare i minst fem dager.

Målet med hospiteringsordningen er å få yrkesfaglærerne ut i lokale bedrifter og å gi instruktører og faglige ledere som i bedrift muligheten å bli kjent med hvordan skolen utdanner elevene og kommende lærlinger.

Hospiteringsordningen er en av flere tiltak som beskrives i regjeringens strategi for Yrkesfaglærerløftet. I 2016 er det bevilget 4,6 millioner som er fordelt ut til fylkeskommunene.

Er du lærer og interessert i å prøve ut ordningen? Ta kontakt med fylkeskommunen din.

Ordningen har vært prøvd ut i to omganger tidligere. Det ble gjennomført en utprøving i seks fylkeskommuner i 2010-2012. Resultatene fra utprøvingen ga gode resultater (Fafo 2012, link) og hospiteringsordningen ble videreført som en av flere tiltak som inngikk i samfunnskontrakten 2013-15. I denne siste treårsperioden har nesten 3000 personer hospitert og det er benyttet 30 millioner til tiltaket.

Frem til 2015 har målgruppene vært yrkesfaglærere, instruktører, faglige ledere, fellesfaglærere og rådgivere. Fra og med 2016 er målgruppen spisset inn mot yrkesfaglærere, instruktører og faglige ledere. Hovedmålsettingen for deltakerne er fortsatt å:

  • fornye og øke programlærernes kompetanse i eget fag, samt gi innsikt i andre fag innen eget programområde/utdanningsprogram
  • øke instruktørenes/faglige lederes kompetanse i den rollen de har som veiledere for elever/lærlinger ute i bedrift i tråd med læreplaner og forskrifter i Kunnskapsløftet
  • øke og videreutvikle samarbeidet skole – arbeidsliv og se opplæringen i et fireårig løp.

Det er også viktig i hospiteringstiltaket å bidra til at faglige nettverk utvikles eller blir sterkere, at kontakten og samarbeidet mellom skole og arbeidsliv blir enda bedre, og på den måten gir resultater i en bedre opplæring for elevene og lærlingene på vei til fag- og svennebrev.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!