Hospitering for yrkesfaglærere, instruktører og faglige ledere

Målet med hospiteringsordningen er å få yrkesfaglærerne ut i lokale bedrifter og å gi instruktører og faglige ledere i bedrifte muligheten å bli kjent med hvordan skolen utdanner elevene og kommende lærlinger.

Hvorfor hospitere?

Hovedmålsettingen for deltakerne er å:

  • fornye og øke programlærernes kompetanse i eget fag, samt gi innsikt i andre fag innen eget programområde/utdanningsprogram
  • øke instruktørenes/faglige lederes kompetanse i den rollen de har som veiledere for elever/lærlinger ute i bedrift i tråd med læreplaner og forskrifter i Kunnskapsløftet
  • øke og videreutvikle samarbeidet skole – arbeidsliv og se opplæringen i et fireårig løp.

Bedre samarbeid mellom skole og bedrift

Hospiteringstiltaket skal bidra til at faglige nettverk utvikles eller blir sterkere, og at kontakten og samarbeidet mellom skole og arbeidsliv blir enda bedre. Slik sikrer vi en bedre opplæring for elevene og lærlingene på vei til fag- og svennebrev.

Kontakt fylkeskommunen

Er du lærer, instruktør eller faglig leder og interessert i å prøve ut ordningen? Ta kontakt med fylkeskommunen din.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!