Stipendordning yrkesfag

I stipendordningen kan du få 60 000 kr for å ta 15 studiepoeng eller 120 000 kr for å ta 30 studiepoeng. Stipendet kommer i tillegg til vanlig inntekt.

Du har ikke krav på fri fra jobb for å studere ut over det som er nedfelt i hovedavtalen mellom arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene.

Hvis du trenger mer fri for å gjennomføre studiet, vil det være en sak mellom deg og din arbeidsgiver, om du f.eks. bør ta permisjon med eller uten lønn.  

Vi forutsetter at lærerne i stipendordningen følger planlagt studieprogresjon.

I stipendordning kan du få 60000 kroner for å ta 15 studiepoeng eller 120 000 kr for å ta 30 studiepoeng. 

Skoleeier skal dekke kostnader du har til reise og opphold ved samlinger, og læremidler. Dette skal ikke tas av stipendet.

Det er ikke fastsatt noen grense for hvor mye du må være i jobb mens du er i stipendordningen. For å sikre et godt læringsutbytte av videreutdanningen, bør imidlertid din egen yrkespraksis i størst mulig grad knyttes til og brukes som utprøvingsarena og refleksjonsgrunnlag for videreutdanningen. Det er derfor forventet at du underviser noe mens du studerer.

Utbetaling

Stipendet blir normalt utbetalt fra Udir til skoleeier (som er arbeidsgiveren din) to ganger i løpet av studieåret, første gang i november/desember, og andre gang etter at studier er fullført og bestått.

Skoleeier utbetaler stipendet til deg. Har du spørsmål om utbetaling av stipend, ta kontakt med arbeidsgiveren din.

Stipendet er i utgangspunktet skattepliktig.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!