Kort om tilbud for yrkesfaglærere

Studieåret 2020/2021 kan du som yrkesfaglærer søke en rekke videreutdanningstilbud og innen yrkesfag. Søknadsfristen var 1. mars. 

Studieåret 2020/2021 er det 21 tilbud innen yrkesfag ved 7 universitets- og høgskoleinstitusjoner (UH). Det er kun mulig å ta tilbudene som rene videreutdanningstilbud (med studiepoeng). Tilbudene går over ett eller to semester, og gir i hovedsak 15 stp. Noen av tilbudene gir 30 studiepoeng over to semester. 

Du kan søke om finansiering (stipend eller vikarordning) for å delta på et tilbud.

Det er tilbud innen ett eller flere temaområder: 

  • pedagogiske metoder og yrkesdidaktikk
  • klasseledelse, elevkunnskap og veiledning 
  • yrkesfaglig kompetanse – i bredde og dybde

Yrkesfaglærere over hele landet kan søke på alle tilbud. Lærere fra friskoler kan delta på lik linje med lærere fra offentlige skoler.

Oversikt over tilbudene finner du i Udirs studiekatalog 2020/2021

Hvem kan delta?

Målgruppen for tilbudene er lærere som underviser i programfag på yrkesfag (yrkesfaglærere). Det er ikke krav om at yrkesfaglæreren har hele sin stilling som programfaglærer. Yrkesfaglæreren må være i arbeid. 

Vi gjør oppmerksom på at opptakskravene kan variere. Som søker er du selv ansvarlig for å gjøre deg kjent med opptakskravet til studiet du søker opptak til, og å søke institusjonen om opptak.

Dersom tilbudet ikke fylles opp kan UH-institusjonene også ta opp andre målgrupper; instruktører, faglige ledere i bedrift, avdelingsledere for yrkesfaglige utdanningsprogram og fellesfaglærere som underviser på yrkesfaglige utdanningsprogram.

Andre målgrupper skal ikke søke i søknads- og oppfølgingssystemet på udir.no, men må snakke med sin arbeidsgiver hvis de ønsker videreutdanning.

Du kan lese mer om etterutdanning gjennom desentralisert ordning for kompetanseutvikling innen yrkesfag.

Finansiering av videreutdanningen

Du kan søke om stipend eller vikarordning for å ta videreutdanning innen yrkesfag.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!