Kort om tilbud for yrkesfaglærere

Studieåret 2019/2020 kan du som yrkesfaglærer søke en rekke videreutdanningstilbud og kombinerte etter- og videreutdanningstilbud innen yrkesfag. Søknadsfristen er 1. mars. 

Studieåret 2019/2020 er det 29 tilbud innen yrkesfag ved 8 universitets- og høgskoleinstitusjoner (UH). Det er både rene videreutdanningstilbud (med studiepoeng) og kombinerte etter- og videreutdanningstilbud (tilbud som kan tas med eller uten studiepoeng). Tilbudene går over ett eller to semester, og som videreutdanning gir de i hovedsak 15 stp. 

Du kan søke om finansiering (stipend eller vikarordning) for å delta på et tilbud.

Det er tilbud innen tre temaområder: 

  • pedagogiske metoder og yrkesdidaktikk
  • klasseledelse, elevkunnskap og veiledning 
  • yrkesfaglig kompetanse – i bredde og dybde

Tilbudene er utviklet i samarbeid mellom universitet/høgskole og en eller flere fylkeskommuner. Snakk med din arbeidsgiver om hvilke tilbud som gjelder for deg.

Udirs studiekatalog 2019/2020

Hvem kan delta?

Målgruppen for tilbudene er lærere som underviser i programfag på yrkesfag (yrkesfaglærere). Det er ikke krav om at yrkesfaglæreren har hele sin stilling som programfaglærer. Yrkesfaglæreren må være i arbeid. 

Vi gjør oppmerksom på at opptakskravene kan variere. Som søker er du selv ansvarlig for å gjøre deg kjent med opptakskravet til studiet du søker opptak til, og å søke institusjonen om opptak.

Enkelte av tilbudene innen yrkesfag er kombinerte etter- og videreutdanningstilbud. Det betyr at de kan tas med eller uten studiepoeng. Hvis du ønsker å ta et tilbud som etterutdanning (uten studiepoeng) skal du ikke søke i søknadssystemet på udir.no, men snakke med arbeidsgiveren din. 

Såfremt det er ledige plasser, kan universitetene og høgskolene også ta opp instruktører og faglige ledere på etterutdanning, forutsatt at tilbudet er egnet for denne målgruppen.

Utdanningsdirektoratet vil prioritere søkere til videreutdanning. Dersom det er ledige plasser etter behandlingen av søknader om videreutdanning, vil universitetet/høgskolen kunne fylle opp tilbudene med etterutdanningsdeltakere. 

Fylkeskommunene får midler til etterutdanning gjennom desentralisert ordning for kompetanseutvikling innen yrkesfag.

Finansiering av videreutdanningen

Du kan søke om stipend eller vikarordning for å ta videreutdanning innen yrkesfag.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!