Etter- og videreutdanning for yrkesfaglærere

Studieåret 2018/2019 kan yrkesfaglærere søke en rekke nye etter- og videreutdanningstilbud, og få støtte til å studere.

For studieåret 2018/2019 er det utviklet til sammen 29 tilbud som dekker temaene

  • pedagogiske metoder og yrkesdidaktikk
  • klasseledelse, elevkunnskap og veiledning
  • yrkesfaglig kompetanse - i bredde og dybde

Alle tilbudene kan tas som videreutdanning, som gir 15 studiepoeng.

Tilbudene blir utviklet og gjennomført i tett samarbeid mellom fylkeskommuner (skoleeier) og universiteter og høgskoler.

Det er omtrent 1 000 plasser fordelt på tilbudene om etterutdanning og videreutdanning, fordelt på 33 klasser ved en rekke universiteter og høgskoler.

Målgruppen for tilbudene er yrkesfaglærere som underviser i programfag i yrkesfag.

Informasjon til skoleeiere om kompetanseutviklingstilbud innen yrkesfag 2018/2019

Finansiering

Deltakere til tilbudene kan motta støtte til å studere, gjennom enten vikar- eller stipendordning, eller stimuleringsmidler for etterutdanning. Midlene blir utbetalt til fylkeskommunen (skoleeier).

Satsene er som følger:

  • Vikarordning -  96 000 kr per 15 studiepoeng
  • Stipendordning - 55 000 kr per 15 studiepoeng
  • Stimuleringsmidler til fylkeskommunen for deltakere på etterutdanning - 27 500 kr per deltaker

Studietilbud og hvordan du kan søke

Lærere som ønsker å søke tilbudene må ta kontakt med fylkeskommunen (skoleeier). Søknadsfristene kan variere, det er ikke satt en felles frist for å søke.

Studiestart for tilbudene er høsten 2018 eller våren 2019.

Studietilbud

Studietilbudene er opprettet i samarbeid mellom fylkeskommuner (skoleeier) og universiteter og høgskoler, og vil derfor variere hvilke tilbud som er tilgjengelig i de ulike fylkene.

Søk opp tilbudet du er interessert i på nettsidene til universitetet eller høgskolen for mer informasjon.

 Forkortelser

  • VU - Videreutdanning. Gir studiepoeng.
  • EVU - Kombinert etter- og videreutdanning. Tilbudet kan tas som etterutdanning (uten studiepoeng) eller videreutdanning (med studiepoeng).  
OsloMet
Kompetanseutviklingstilbud/klasseTidsperiodeType tilbudSkoleeier
Anvendelse av ny teknologi i yrkesfag, emne 1 Høst 2018 VU Rogaland
Innovasjonspedagogikk og læringsledelse i yrkesfag Høst 2018 EVU Oslo
Innovasjonspedagogikk og læringsledelse i yrkesfag Vår 2019 EVU Oslo
Relasjonskompetanse i videregående opplæring, emne 1 Høst 2018 VU Hordaland
Relasjonskompetanse i videregående opplæring, emne 1 Høst 2018 VU Akershus
Relasjonskompetanse i videregående opplæring, emne 2 Vår 2019 VU Akershus
Veiledning og coaching, emne 1 Høst 2018 VU Oslo, Akershus
Veiledning og coaching, emne 2 Høst 2018 VU Oslo, Rogaland
Veiledning og coaching, emne 2 Vår 2019 VU Oslo, Akershus
Yrkesretting av programfag og yrkesfaglig fordypning, emne 1 og 2 Høst 2018 og vår 2019 VU Oppland
Yrkesretting av programfag og yrkesfaglig fordypning, emne 1 og 2 Høst 2018 og vår 2019 VU Hedmark

* 30 studiepoeng (15 + 15)

Høgskolen i Østfold
Kompetanseutviklingstilbud/klasseTidsperiodeType tilbudSkoleeier
Pedagogiske metoder og yrkesdidaktikk Høst 2018 EVU Østfold
Yrkesfaglig kompetanse i bredde og dybde Vår 2019 EVU Østfold

 

Høgskulen på Vestlandet
Kompetanseutviklingstilbud/klasseTidsperiodeType tilbudSkoleeier
Framtidas skule - Kompetansar i det 21. århundre (Industri 4.0 & 21st Century skills for TIP, BA og EL ) Høst 2018 og vår 2019 EVU Hordaland, Sogn og Fjordane
Omsorgsteknologi for yrkesfaglærarar i helse og omsorg Høst 2018 EVU Hordaland, Sogn og Fjordane
Vurdering for læring i yrkesfaga 1 Høst 2018 EVU Hordaland
Vurdering for læring i yrkesfaga 2 med klasseleiing Vår 2019 EVU Hordaland
Yrkesfagleg kompetanse – i breidde og djupn Høst 2018 og vår 2019 EVU Sogn og Fjordane

 

Nord universitet
Kompetanseutviklingstilbud/klasseTidsperiodeType tilbudSkoleeier
Pedagogisk innovasjon og entreprenørskap som didaktiske arbeidsformer på yrkesfag Høst 2018 VU Nordland
Kompetanse i veiledning i individuell og i grupper Høst 2018 VU Nordland
Veiledning og mentoring i yrkeslærerprofesjonen Vår 2019 VU Nordland

 

NTNU
Kompetanseutviklingstilbud/klasseTidsperiodeType tilbudSkoleeier
Yrkesfaglig fordypning – yrkesrelevant opplæring Modul 1 Høst 2018 EVU Troms, Nordland, Møre og Romsdal, Trøndelag
Yrkesfaglig fordypning – yrkesrelevant opplæring Modul 2 Vår 2019 EVU Troms, Nordland, Møre og Romsdal, Trøndelag
Veilednings- og relasjonskompetanse for instruktører, faglige ledere og yrkesfaglærere Høst 2018 EVU Troms, Nordland, Møre og Romsdal, Trøndelag
Vurdering for læring i yrkesfagene Høst 2018 og vår 2019 EVU Møre og Romsdal, Trøndelag

 

UiT Norges arktiske universitet
Kompetanseutviklingstilbud/klasseTidsperiodeType tilbudSkoleeier
Grunnleggende ferdigheter i yrkesfaglig opplæring Høst 2018 og vår 2019 VU Troms

 

Universitetet i Agder
Kompetanseutviklingstilbud/klasseTidsperiodeType tilbudSkoleeier
Metodemangfold for en sammensatt elevgruppe

Høst 2018 og vår 2019

EVU Vest-Agder, Aust-Agder
Veiledningskompetanse i yrkesfag Høst 2018 og vår 2019 EVU Vest-Agder, Aust-Agder
Faglig oppdatering innenfor teknologifagene Høst 2018 og vår 2019 EVU Vest-Agder, Aust-Agder
Bruk av IKT og E-læring i yrkesfagene Høst 2018 og vår 2019 EVU Vest-Agder, Aust-Agder
Klasseledelse og relasjonsbygging Høst 2018 og vår 2019 EVU Vest-Agder, Aust-Agder

 

Høgskulen i Volda
Kompetanseutviklingstilbud/klasseTidsperiodeType tilbudSkoleeier
Profesjonsfagleg digital kompetanse for yrkesfaglærarar Høst 2018 og vår 2019 VU Møre og Romsdal

*Høgskulen i Volda har i tillegg utviklet et videreutdanningstilbudet «Læringsleeiing for yrkesfaglærarar», men tilbudet fikk ikke nok deltakere til å starte opp høsten 2018.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!