Etter- og videreutdanning for yrkesfaglærere

Studieåret 2018/2019 kan yrkesfaglærere søke en rekke nye etter- og videreutdanningstilbud, og få støtte til å studere.

For studieåret 2018/2019 er det utviklet til sammen 29 tilbud som dekker temaene

  • pedagogiske metoder og yrkesdidaktikk
  • klasseledelse, elevkunnskap og veiledning
  • yrkesfaglig kompetanse - i bredde og dybde

Alle tilbudene kan tas som videreutdanning, som gir 15 studiepoeng.

Tilbudene blir utviklet og gjennomført i tett samarbeid mellom fylkeskommuner (skoleeier) og universiteter og høgskoler.

Det er omtrent 1 000 plasser fordelt på tilbudene om etterutdanning og videreutdanning, fordelt på 34 klasser ved en rekke universiteter og høgskoler.

Målgruppen for tilbudene er yrkesfaglærere som underviser i programfag i yrkesfag.

Informasjon til skoleeiere om kompetanseutviklingstilbud innen yrkesfag 2018/2019

Finansiering

Deltakere til tilbudene kan motta støtte til å studere, gjennom enten vikar- eller stipendordning, eller stimuleringsmidler for etterutdanning. Midlene blir utbetalt til fylkeskommunen (skoleeier).

Satsene er som følger:

  • Vikarordning -  96 000 kr per 15 studiepoeng
  • Stipendordning - 55 000 kr per 15 studiepoeng
  • Stimuleringsmidler til fylkeskommunen for deltakere på etterutdanning - 27 500 kr per deltaker

Studietilbud og hvordan du kan søke

Lærere som ønsker å søke tilbudene må ta kontakt med fylkeskommunen (skoleeier). Søknadsfristene kan variere, det er ikke satt en felles frist for å søke.

Studiestart for tilbudene er høsten 2018 eller våren 2019.

Studietilbud

Studietilbudene er opprettet i samarbeid mellom fylkeskommuner (skoleeier) og universiteter og høgskoler, og vil derfor variere hvilke tilbud som er tilgjengelig i de ulike fylkene.

Søk opp tilbudet du er interessert i på nettsidene til universitetet eller høgskolen for mer informasjon.

 Forkortelser

  • VU - Videreutdanning. Gir studiepoeng.
  • EVU - Kombinert etter- og videreutdanning. Tilbudet kan tas som etterutdanning (uten studiepoeng) eller videreutdanning (med studiepoeng).  
OsloMet
Navn på tilbudTidsperiodeType tilbudAntall plasserSkoleeier
Anvendelse av ny teknologi i læringsarbeid, emne 1 Høst 2018 VU 30 Rogaland
Innovasjonspedagogikk og læringsledelse i yrkesfag Høst 2018 EVU 30 Oslo, Oppland, Hedmark
Relasjonskompetanse i videregående opplæring, emne 1 Høst 2018 VU 70 Hordaland, Akershus
Relasjonskompetanse i videregående opplæring, emne 2 Vår 2019 VU 35 Akershus
Veiledning og coaching, emne 1 Høst 2018 VU 35 Oslo, Akershus
Veiledning og coaching, emne 2 Høst 2018 VU 35 Oslo, Akershus, Rogaland
Yrkesretting av programfag og yrkesfaglig fordypning, emne 1 og 2 Høst 2018 og vår 2019 VU 70* Hordaland, Oppland, Hedmark

* 30 studiepoeng (15 + 15)

Høgskolen i Østfold
Navn på tilbudTidsperiodeType tilbudAntall plasserSkoleeier
Pedagogiske metoder og yrkesdidaktikk Høst 2018 EVU 35 Østfold
Yrkesfaglig kompetanse i bredde og dybde Vår 2019 EVU 35 Østfold

 

Høgskulen på Vestlandet
Navn på tilbudTidsperiodeType tilbudAntall plasserSkoleeier
Framtidas skule - Kompetansar i det 21. århundre (Industri 4.0 & 21st Century skills for TIP, BA og EL ) Vår 2019 eller høst 2018 og vår 2019 EVU 50 Hordaland, Sogn og Fjordane
Omsorgsteknologi for yrkesfaglærarar i helse og omsorg Høst 2018 EVU 30 Hordaland
Vurdering for læring i yrkesfaga 1 Høst 2018 EVU 30 Hordaland
Vurdering for læring i yrkesfaga II med klasseleiing Vår 2019 EVU 30 Hordaland
Yrkesfagleg kompetanse – i breidde og djupn Vår 2019 EVU 15 Sogn og Fjordane

 

Nord universitet
Navn på tilbudTidsperiodeType tilbudAntall plasserSkoleeier
Pedagogisk innovasjon og entreprenørskap som didaktiske arbeidsformer på yrkesfag Høst 2018 VU 35 Nordland
Kompetanse i veiledning i individuell og i grupper Høst 2018 VU 35 Nordland
Veiledning og mentoring i yrkeslærerprofesjonen Vår 2019 VU 35 Nordland

 

NTNU
Navn på tilbudTidsperiodeType tilbudAntall plasserSkoleeier
Yrkesfaglig fordypning – yrkesrelevant opplæring Modul 1 Høst 2018 EVU 24 Troms, Nordland, Møre og Romsdal, Trøndelag
Yrkesfaglig fordypning – yrkesrelevant opplæring Modul 2 Vår 2019 EVU 24 Troms, Nordland, Møre og Romsdal, Trøndelag
Veilednings- og relasjonskompetanse for instruktører, faglige ledere og yrkesfaglærereVeiledning og mentoring i yrkeslærerprofesjonen Høst 2018 EVU 24 Troms, Nordland, Møre og Romsdal, Trøndelag
Vurdering for læring i yrkesfagene Høst 2018 og vår 2019 EVU 35 Troms, Nordland, Møre og Romsdal, Trøndelag

 

UiT Norges arktiske universitet
Navn på tilbudTidsperiodeType tilbudAntall plasserSkoleeier
Grunnleggende ferdigheter i yrkesfaglig opplæring Høst 2018 og vår 2019 VU 35 Troms

 

Universitetet i Agder
Navn på tilbudTidsperiodeType tilbudAntall plasserSkoleeier
Metodemangfold for en sammensatt elevgruppe

Høst 2018 og vår 2019

EVU 25 Vest-Agder, Aust-Agder
Veiledningskompetanse i yrkesfag Høst 2018 og vår 2019 EVU 25 Vest-Agder, Aust-Agder
Faglig oppdatering innenfor teknologifagene Høst 2018 og vår 2019 EVU 25 Vest-Agder, Aust-Agder
Bruk av IKT og E-læring i yrkesfagene Høst 2018 og vår 2019 EVU 25 Vest-Agder, Aust-Agder
Klasseledelse og relasjonsbygging Høst 2018 og vår 2019 EVU 25 Vest-Agder, Aust-Agder

 

Høgskulen i Volda
Navn på tilbudTidsperiodeType tilbudAntall plasserSkoleeier
Læringsleeiing for yrkesfaglærarar

Høst 2018 og vår 2019

VU 35 Møre og Romsdal
Profesjonsfagleg digital kompetanse for yrkesfaglærarar Høst 2018 og vår 2019 VU 35 Møre og Romsdal

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!