Søknadsprosessen

Skoleeiere kan søke om utdanningsstipend for ansatte som mangler godkjent lærerutdanning. Skoleeiere kan også søke om rekrutteringsstipend til personer som ennå ikke er ansatt i skolen.

Det er skoleeiernes ansvar å sørge for nødvendig og god kompetanse i sine skoler. Gjennom denne stipendordningen kan skoleeiere søke om stipend til PPU, PPU-Y og YFL for ansatte som mangler godkjent lærerutdanning. Dere kan også søke om stipend for minoritetsspråklige lærere og stipend for fullføring av påbegynt lærerutdanning. Retningslinjene for de ulike stipendtypene finner du lengre ned på denne siden.

Hva er utdanningsstipend? 

Skoleeier kan søke om utdanningsstipend for personer som er ansatt i grunnskolen, i kulturskolen og i videregående opplæring. 

Hva er rekrutteringsstipend? 

Skoleeier kan søke om rekrutteringsstipend for personer som ikke er ansatt i skolen, men som de ønsker å rekruttere,

Skoleeier kan søke om stipend til disse utdanningene

Retningslinjer for søknadsbehandlingen

Skoleeiers prioriteringer blir fulgt så langt som mulig. Ved eventuell oversøkning gjelder disse prioriteringene: 

  • Minoritetsspråklige lærere 
  • Søkere til YFL 
  • Søkere til PPU-Y 

Skoleeierne har ansvar for å registrere eventuelt frafall og endringer i søknadssystemet fortløpende. Statlig støtte kan da bli inndratt helt eller delvis. 

Les mer om vilkår for utbetaling av utdannings- og rekrutteringsstipend.