Resultat av søknadsbehandlingen - Utdannings- og rekrutteringsstipend

603 personer får tilbud om utdannings- og rekrutteringsstipend i 2023.

Stipendene gjelder både kvalifisering av ansatte i undervisningsstillinger som mangler godkjent lærerutdanning, og rekruttering av personer som ennå ikke har jobb i skolen.

Alle søknader som var godkjent av skoleeier innen søknadsfristen 15. mars, og som oppfylte kriteriene i utlysningen, fikk innvilget stipend.

Utdanningsdirektoratet har behandlet søknader til følgende typer stipend: Stipend til PPU, PPU-Y, YFL, stipend til minoritetsspråklige lærere og stipend til ferdigstilling av påbegynt, men ikke fullført lærerutdanning.

De 603 som får tilbud om stipend, fordeler seg på de ulike stipendtypene på denne måten:

  • 380 får stipend til praktisk-pedagogisk utdanning (PPU og PPU-Y)
  • 175 får stipend til yrkesfaglærerutdanning
  • 23 får stipend til minoritetsspråklige lærere
  • 25 får stipend til ferdigstilling av påbegynt, men ikke fullført lærerutdanning

Av de 603 stipendene som er innvilget, er det 91 personer som får tilbud om rekrutteringsstipend, de øvrige 512 er utdanningsstipend til personer som allerede har et ansettelsesforhold i skolen.

Skoleeiere må sørge for å orientere de personene det gjelder om utfallet av søknadsbehandlingen.

Dersom stipendmottakere har spørsmål til søknadsbehandlingen, skal disse rettes til skoleeieren. Frist for skoleeiere for å bekrefte eller takke nei til stipendet, er 1. september 2023.