Resultat av søknadsbehandlingen - Utdannings- og rekrutteringsstipend

I 2021 er det 615 personer som får tilbud om utdannings- og rekrutteringsstipend.

Stipendene gjelder både kvalifisering av ansatte i undervisningsstillinger som mangler godkjent lærerutdanning, og rekruttering av personer som ennå ikke er i skolen.

Alle søknader som var godkjent av skoleeier innen søknadsfristen 15. mars, og som oppfylte kriteriene i henhold til utlysningen, fikk innvilget stipend.

Utdanningsdirektoratet har behandlet søknader til følgende typer stipend: Stipend til PPU, PPU-Y, YFL, stipend til minoritetsspråklige lærere og stipend til ferdigstilling av påbegynt, men ikke fullført lærerutdanning.

De 615 som får tilbud om stipend fordeler seg på de ulike stipendtypene på denne måten:

  • 373 får stipend til praktisk-pedagogisk utdanning (PPU og PPU-Y)
  • 197 får stipend til yrkesfaglærerutdanning
  • 10 får stipend til minoritetsspråklige lærere
  • 35 får stipend til ferdigstilling av påbegynt, men ikke fullført lærerutdanning

Av de 615 stipendene som er innvilget av Utdanningsdirektoratet, er det 77 personer som får tilbud om rekrutteringsstipend, de øvrige 538 er utdanningsstipend til personer som allerede har et ansettelsesforhold i skolen.

Skoleeiere må sørge for å orientere om utfallet av søknadsbehandlingen til de personene det gjelder.

Dersom stipendmottakere har spørsmål til søknadsbehandlingen, skal disse rettes til skoleeieren.

Frist for skoleeiere til å bekrefte eller takke nei til stipendet er 1. september 2021.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!