Utdannings- og rekrutteringsstipend

Skoleeiere kan søke om utdanningsstipend for ansatte som mangler godkjent lærerutdanning. Skoleeiere kan også søke om rekrutteringsstipend til personer som ennå ikke er ansatt i skolen.

Søknadsbehandling

Se resultat fra søknadsbehandlingen i 2022.

Utdanningsstipend

Ansatte både i grunnskolen, i kulturskolen og i videregående opplæring kan få stipend.

Rekrutteringsstipend 

Personer som ikke er ansatt i skolen, men som skoleeiere ønsker å rekruttere inn, kan få rekrutteringsstipend for å ta YFL, PPU-Y eller annen utdanning som kvalifiserer for å jobbe i skolen. 

Søknader til både utdanningsstipend og rekrutteringsstipend skal komme fra skoleeierne. 

Skoleeier kan søke om disse stipendene

Retningslinjer for søknadsbehandlingen

Skoleeiers prioriteringer blir fulgt så langt som mulig. Ved eventuell oversøkning gjelder disse prioriteringene: 

  • Minoritetsspråklige lærere 
  • Søkere til YFL 
  • Søkere til PPU-Y 

Skoleeierne har ansvar for å registrere eventuelt frafall og endringer i søknadssystemet fortløpende. Statlig støtte kan da bli inndratt helt eller delvis. 

Les mer om vilkår for utbetaling av utdannings- og rekrutteringsstipend.