Søknadsprosessen og viktige frister

Søknadsfristen for styrere er 1. mars hvert år. Her finner du informasjon om søknadsprosessen.

Hvem kan søke?

Både styrere og assisterende styrere kan søke. Med assisterende styrer mener vi her den som fungerer i styrers sted og som ivaretar lederoppgaver i styrers fravær.

Hvordan søke og hva skjer når søknaden er sendt?

Studiekatalogen med oversikt over tilbud og søknadsskjema er tilgjengelig fra 1. februar til 1. mars.

Når søknadsskjemaet er sendt får du en bekreftelse på e-post om at søknaden er mottatt.

Barnehageeier skal godkjenne eller avslå søknader. For søkere fra private barnehager må styrer selv godkjenne søknaden også. Frist for godkjenning av søknader er 15. mars hvert år. Udir behandler kun søknader som er godkjent av barnehageeier.

Barnehageeier får resultatene av direktoratets søknadsbehandling innen utgangen av april. Styreren som har søkt får tilbakemelding om opptaket på e-post fra det aktuelle studiestedet. 

Omfang og organisering

Alle studietilbud går over tre semestre, og gir 30 studiepoeng. Studiet kan innpasses i en masterutdanning i ledelse.Utdanningen er samlingsbasert og tilrettelagt for å gjennomføres ved siden av jobb i barnehagen.

Studieplassene er finansiert av Udir. Det er ingen tilretteleggingsmidler eller vikarordning knyttet til styrerutdanningen. Utgifter til studiemateriell og til reise og opphold i forbindelse med samlinger, må dekkes av barnehageeier eller av deltakeren selv.

Lurer du på noe? Dersom du ikke finner svar på det du lurer på kan du sende en e-post til styrerutdanning@udir.no