Slik søker du

Styrerutdanningen er et deltidsstudium over 1, 5 år som gir 30 studiepoeng. Du arbeider ved siden av studiene. Både styrere / daglig leder og assisterende styrere kan søke.

Omfang og organisering

Utdanningen er samlingsbasert og tilrettelagt for arbeid ved siden av studiet. Styrerutdanningen kan inngå i en masterutdanning i ledelse.

Utdanningen er et deltidsstudium over 1, 5 år, og gir 30 studiepoeng.

Studieplassene er finansiert av Utdanningsdirektoratet. Barnehageeier betaler for reise og opphold under samlinger for deltakere. Det er ingen vikar- eller stipendordning knyttet til denne utdanningen.

Studietilbud 2017

Oversikt over studietilbud finner du i Udirs studiekatalog.

Hvem kan søke?

Både styrere / daglig leder og assisterende styrere kan søke. Med assisterende styrer mener vi her den som fungerer i styrers sted og som ivaretar lederoppgaver i styrers fravær.

Hvordan søke og hva skjer når søknaden er sendt?

Søknadsskjema er tilgjengelig fra 1. februar til 1. mars.

Når søknadsskjemaet er sendt får du en bekreftelse på e-post om at søknaden er mottatt.

Barnehageeier skal godkjenne eller avslå søknader. Frist for godkjenning av søknader er 15. mars. Utdanningsdirektoratet behandler søknader som er godkjent av barnehageeier.

Barnehageeier får resultatene av direktoratets søknadsbehandling innen utgangen av april. I mai får du som har søkt tilbakemelding om opptaket på e-post fra studiestedet du har søkt ved.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!