Slik søker du på styrerutdanningen

Viktige datoer i studieåret 2020/2021

1. februar: Søknadsskjema for styrer/ assisterende styrere tilgjengelig på udir.no

1. mars: Søknadsfrist for barnehagestyrere/ assisterende styrere

22. mars: Frist for barnehageeier/ styrer i private barnehager for å godkjenne eller avslå og prioritere mellom godkjente søknader

30. april: Frist for Udir for å behandle søknader som er godkjent av eier/styrer

31. mai: Frist for universitetene og høgskolene til å vurdere og foreta formelt opptak på studiene

Styrerutdanningen er et deltidsstudium over 1, 5 år som gir 30 studiepoeng. Du arbeider ved siden av studiene. Både styrere/daglig leder og assisterende styrere kan søke.

Omfang og organisering

Utdanningen er samlingsbasert og tilrettelagt for arbeid ved siden av studiet. Styrerutdanningen kan inngå i en masterutdanning i ledelse.

Utdanningen er et deltidsstudium over 1, 5 år, og gir 30 studiepoeng.

Studieplassene er finansiert av Utdanningsdirektoratet. Barnehageeier betaler for reise og opphold under samlinger for deltakere. Det er ingen vikar- eller stipendordning knyttet til denne utdanningen.

Studietilbud

Oversikt over studietilbud finner du i Udirs studiekatalog. Studietilbud for 2019 er tilgjengelig fra 1. februar.

Søknadsfrist for tilbud med studiestart høsten 2019 er 1. mars.

Hvem kan søke?

Både styrere / daglig leder og assisterende styrere kan søke. Med assisterende styrer mener vi her den som fungerer i styrers sted og som ivaretar lederoppgaver i styrers fravær.

Hvordan søke og hva skjer når søknaden er sendt?

Søknadsskjema er tilgjengelig fra 1. februar til 1. mars.

Når søknadsskjemaet er sendt får du en bekreftelse på e-post om at søknaden er mottatt.

Barnehageeier skal godkjenne eller avslå søknader. Frist for godkjenning av søknader er 22. mars. Utdanningsdirektoratet behandler søknader som er godkjent av barnehageeier.

Barnehageeier får resultatene av direktoratets søknadsbehandling innen utgangen av april. I mai får du som har søkt tilbakemelding om opptaket på e-post fra studiestedet du har søkt ved.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!