Resultat av søknadsbehandlingen - styrere i barnehage

380 søkere får tilbud om studieplass.

Kun godkjente søknader behandlet

Nytt for studieåret 2017-2018 har vært at arbeidsgiver skal godkjenne eller avslå søknader til lederutdanningen. I private barnehager har det vært daglig leder eller styrer som har behandlet søknader, i kommunale barnehager har det vært kommunen som eier. Disse kan nå logge seg på søknadssystemet og se utfallet av søknadsbehandlingen.

Direktoratet har kun behandlet søknader som er godkjent av arbeidsgiver. Vi har fulgt arbeidsgivers prioriteringer så langt det er mulig i behandlingen av søknadene.

Styrere er prioritert

Det har i år vært oversøking til noen studiesteder. 477 styrere og assisterende styrere søkte opptak.  Oversøkingen innebærer at vi ikke kan gi tilbud om studieplass til alle. 380 søkere får tilbud om studieplass. Styrere har fått førsteprioritet i søknadsbehandlingen, og vi har så langt det er mulig innstilt styrere til studiestedene for opptak.

Etter den første fordeling av søkere til studiestedene er det fortsatt noen som ikke har fått tilbud. I løpet av mai får vi tilbakemelding fra studiestedene om hvem som har takket nei til studieplass. På bakgrunn av dette kan vi tilby studieplass til noen søkere som ikke fikk tilbud om plass i første omgang.

Alle søkere får beskjed

Søkere som får tilbud om studieplass, får beskjed om dette fra studiestedet. Søkere som ikke får tilbud om studieplass i denne omgang får beskjed om dette fra oss i Utdanningsdirektoratet.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!