Ledelse er et fag - det innser stadig flere styrere i barnehagene

En hverdag i stadig endring setter høye krav og forventninger til styrere i barnehager. God ledelse er avgjørende for å utvikle kvaliteten på barnehagetilbudet, mener enhetsleder Sissel Dahl Løw, som ser positive effekter av styrerutdanning.

Tekst: Ida Spjelkavik
Foto: Anne Valeur

Den gamle Margarinfabrikken i Oslo lyser opp med sin knallgule farge. Barnehagen er en av Europas aller største, med plass til 500 barn fordelt over to bygg, på totalt over 11.000 kvm. I en av etasjene har Bydel Sagene sin barnehageadministrasjon, og her har enhetsleder for flere av barnehagene i bydelen, Sissel Dahl Løw, sitt kontor.

Bildet viser enhetsleder Sissel Dahl Løw, som ser ut av et vindu.

- Jeg har fulgt barnehageutviklingen siden midten av 80-tallet. Det å være styrer i en barnehage har blitt stadig mer krevende, man skal ha sterk faglig kompetanse, men også være god på administrative oppgaver og personalhåndtering. Kunnskap om ledelse er en forutsetning for å lykkes, sier Dahl Løw.

Hun støtter derfor opp om de styrerne i bydelen som velger styrerutdanningen, og gjør det hun kan for å oppmuntre enda flere til å søke. Slik mener hun styrerne best skor seg til å henge med på dagens utvikling.

Oppdatert kunnskap kan gi økt tillitt

- Det er mye som er i endring. Kvalitetskrav til barnehagene som bygger på nyere forskning, politiske føringer, mer mediefokus og større tilgang på informasjon for foreldrene, er noe av det som setter styrerne under økt press. Det blir ekstra viktig for styrere å skaffe seg oppdatert informasjon om forskning og faglitteratur. Slik skapes økt tillit mellom lederne og de ansatte, men også med barna, foreldrene og samfunnet generelt, mener Dahl Løw.

Vi ser utover den store lekeplassen, der barn og voksne leker like utenfor. Nysgjerrighet og undring stimuleres gjennom videreutdanningsstudier, mener enhetslederen. Ledere som er under utdanning blir flinkere til å ta imot spørsmål fra personalet med en positiv innstilling, med et sterkere ønske om å lytte og undersøke for å kunne gi reflekterte og utfyllende svar. Dahl Løw har også sett andre gledelige konsekvenser av at flere tar styrerutdanningen. Blant annet på ledergruppemøtene hun arrangerer.

Test ut ny kunnskap i praksis

- Diskusjonene blant lederne har blitt mer faktabaserte, og debattene vi har er i mindre grad preget av synsing. Det virker som styrerne tenker mer faglig og helhetlig, og er mer bevisste på sin rolle som styrer. Jeg har i tillegg inntrykk av at kjerneoppgavene dyrkes i større grad og at en løfter ledelsesfaget mye høyere enn før, sier Dahl Løw.

Sissel har selv vært styrer i en årrekke og vet hvor mangefasetterte oppgavene deres er. Det er tydelig at Dahl Løw har en sterk empati med dem hun er leder for, og at tilbakemeldingene deres har ført til at hun har gjort seg opp noen refleksjoner.

For noen oppleves det krevende å skulle ta styrerutdanningen, men det er viktig for henne å understreke at fordelene med å gjennomføre styrerutdanningen er mange. Daglig får hun tilbakemeldinger fra styrere om at de får mye igjen for å studere mens de er i jobb. De får kunnskap som de får testet ut i egen praksis - med en gang.

- Er det mange år siden du har studert? Er du usikker på hvordan studiehverdagen blir? Ikke la det stoppe deg. Studiestedet vil at du skal komme deg gjennom studiet og tilbyr derfor tilrettelegging og veiledning. Min erfaring er også at styrere hjelper hverandre og at studiegruppene kan være en god ressurs, forteller enhetslederen på Sagene med stor iver.

God ledelse er avgjørende for å utvikle kvalitet

Det er tydelig at Dahl Løw både ser verdien av styrerutdanningen og brenner for faget sitt. Og, at hun vil dyrke frem gode ledere i barnehagene. Hun er ivrig, og svaret kommer momentant på spørsmålet om hvor iveren kommer fra;

- Jeg vil at alle skal ha like muligheter til å lære når de starter på barneskolen, også de som er mer utsatt eller tilhører en risikogruppe. Forskning viser at barnehagen betyr mye, særlig for utsatte barn. Jeg tror på effekten av tidlig innsats. Derfor tror jeg på barnehagen, og at ledelse er av avgjørende betydning for å utvikle kvaliteten på barnehagetilbudet, avslutter Dahl Løw.

Søk styrerutdanning – søknadsfrist er 1. mars.

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!