Informasjon til barnehageeiere - lederutdanning for styrere

Barnehageeieres frist for å behandle søknader er 15 mars. Søknadsfristen til styrerutdanningen var 1. mars. 

Kommunen som barnehageeier skal behandle søknader for styrere i kommunale barnehager. For private og statlige barnehager skal styrer i barnehagen behandle søknadene.

Både styrere/ daglig ledere og assisterende styrere i barnehagen kan søke. Assisterende styrere kan få tilbud hvis det blir ledige studieplasser etter at styrerne har fått plass. Søkeren må være ansatt og arbeide i en barnehage for å delta på studiet.

Viktige datoer i studieåret 2022/2023

1. februar: Søknadsskjema for styrer/ assisterende styrere tilgjengelig på udir.no

1. mars: Søknadsfrist for barnehagestyrere/ assisterende styrere

15. mars: Frist for barnehageeier/ styrer i private barnehager for å godkjenne eller avslå og prioritere mellom godkjente søknader

30. april: Frist for Udir for å behandle søknader som er godkjent av eier/styrer

31. mai: Frist for universitetene og høgskolene til å vurdere og foreta formelt opptak på studiene

Mulighet til å redigere flere opplysninger i søknaden selv

Barnehagestyrer skal logge seg på søknadsportalen med ID-porten eller Feide for å registrere søknaden. Dette gir en høyere sikkerhet for barnehagestyrere og gjør at de selv kan redigere opplysningene i søknaden sin fram til søknadsfristens utløp 1. mars.

I perioden for behandling av søknader 1. mars – 15. mars, kan dere også:

  • åpne for at en styrer kan endre opplysningene i en søknad
  • innhente nye søknader fra styrere som ikke har søkt
  • endre opplysninger om godkjenning eller avslag på søknader

Barnehageeier/styrer må godkjenne eller avslå alle søknadene innen 15. mars. Det er ikke mulig å endre søknader etter 15. mars.

Barnehageeier bør ha en plan for kompetanseutvikling

Barnehageeier bør ha en plan for kompetanseutvikling for sine ansatte. Dersom barnehageeier eller kommunen har flere styrere/assisterende styrere som har behov for styrerutdanning, kan utbyttet bli større hvis flere fra samme kommune studerer sammen.

Hvem kan søke styrerutdanningen?

Den som søker på utdanningen må ha en utdanning som er godkjent. Det betyr at styrere eller assisterende styrere som er ansatt på dispensasjon ikke vil få studieplass.

Oppfølgingsordningen

Barnehager i kommuner som inngår i oppfølgingsordningen, vil bli prioritert til studieplass i direktoratets søknadsbehandling ved oversøking til studiet.

Reise, opphold, læremidler

Utdanningsdirektoratet betaler for studieplassene, barnehageeier dekker kostnader til reise, opphold, læremidler og liknende for styreren.

Det tilbys ikke tilretteleggingsmidler til barnehager med deltakere på styrerutdanningen.

Tilbud som er opprettet for lederutdanning for styrere

For studieåret 2022/2023 er det omlag 350 studieplasser tilgjengelig på styrerutdanningen, fordelt på studiesteder i flere deler av landet.

Oversikt over tilbudene finner du i Udirs studiekatalog.

Studietilbudene har et omfang på 30 studiepoeng, og de gjennomføres over tre semestre. 

Steg i søknadsbehandlingen

Styrer må registrere søknaden innen utgangen av 1. mars. Pålogging skjer gjennom ID-porten eller Feide. I søknaden må styrer bekrefte at eier/styrer støtter søknaden.

Styrer har mulighet til å redigere opplysningene i egen søknad fram til søknadsfristens utløp 1. mars. Ved innloggingsproblemer eller andre spørsmål må søkeren ta kontakt med brukerstøtte for ID-porten eller Feide.

Fra 1. februar kan barnehageeiere/ledere i private barnehager logge seg inn i søknadssystemet med sitt UBAS-passord og se oversikt over registrerte søknader.

Fra 1. mars får barnehageeiere/styrere tilgang til å godkjenne eller avslå søknadene i søknadssystemet.  

I perioden fra 1. mars til 15. mars må eiere/styrere godkjenne eller avslå søknadene, prioritere mellom de godkjente søknadene og videresende godkjente søknader til Udir.

Alle søknader må være godkjent eller avslått innen fristen 15. mars. Det er ikke mulig å redigere søknader etter fristen. Udir behandler kun søknadene som er godkjent innen fristens utløp.

Etter at dere har behandlet søknadene og sendt dem videre til Udir, får styrere som har søkt automatisk en e-post med beskjed om at eier har godkjent eller avslått søknaden.

Dersom du som eier/styrer endrer status fra godkjent til avslått eller omvendt på en søknad som allerede er sendt, mottar styreren som har søkt, en ny automatisk e-post. Det er den sist sendte e-posten som er den gjeldende for læreren.

Eier/styrer har ansvar for den videre dialogen med styrere/ assisterende styrere som har søkt.

Udir behandler godkjente søknader fra barnehager så raskt som mulig etter 15. mars.
Eiere/styrer kan logge seg inn i søknadssystemet og se status for hvilke søknader som er innvilget. Dette kan dere gjøre så snart direktoratet har sluttført søknadsbehandlingen, etter 30. april.

Kommuner og barnehager får en epost fra direktoratet når vi er ferdig med søknadsbehandlingen.

Innen 31. mai blir styrere som har fått tildelt studieplass kontaktet av studiestedet. Studiestedet henter inn nødvendig dokumentasjon, og vurderer og foretar selve opptaket i tråd med opptakskravene til dette studiet.

Frafall registreres av studiestedet hvis styrere/ assisterende styrere trekker seg underveis i studiet.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!