Informasjon til barnehageeiere - lederutdanning for styrere 2017 -2018

Søknadsfristen til styrerutdanningen er 1. mars. Barnehageeieres frist for å behandle søknader er 15. mars.

Nytt i 2017

Barnehagestyrere kan selv redigere opplysningene i søknaden sin frem til 1. mars.

Søknader skal godkjennes eller avslås av barnehageeieren innen 15. mars. Kommunen har ansvar for å behandle søknader fra styrere i kommunale barnehager. Søknader fra styrere i private barnehager skal behandles av lederen for den enkelte barnehagen. 

Barnehageeiere/ledere i private barnehager kan selv redigere enkelte opplysninger i søknadssystemet frem til 15. mars.

Hvem kan søke?

Både styrere/daglig ledere og assisterende styrere i barnehagen kan søke. Assisterende styrere kan få tilbud hvis det blir ledige studieplasser etter at styrerne har fått plass. Søkeren må være ansatt og arbeide i en barnehage for å kunne delta.

380 styrere kan få tilbud om plass studieåret 2017-2018.

Viktige datoer i studieåret 2017-2018

1. februar: Søknadsskjema blir tilgjengelig på udir.no

1. mars: Søknadsfrist for styrere/daglig ledere

15. mars: Frist for barnehageeiere (kommunen for kommunale barnehager og lederen for private barnehager) til å godkjenne eller avslå søknader, og til å prioritere mellom godkjente søknader

30. april: Frist for Utdanningsdirektoratet til å behandle søknader som er godkjent av barnehageeiere

31. mai: Frist for universitetene og høgskolene til å vurdere og foreta formelt opptak til studiet

Finansiering

Studieplassene er finansiert av Utdanningsdirektoratet. Det er ikke tilretteleggingsmidler eller andre finansielle støtteordninger knyttet til styrerutdanningen.

Studietilbud

Det er opprettet studietilbud ved ni studiesteder for studieåret 2017-2018. Oversikt over tilbudene finner du i Udirs studiekatalog.

Alle studietilbudene har et omfang på 30 studiepoeng, og de gjennomføres over tre semestre. Styrerutdanningen er samlingsbasert og tilrettelagt for deltakerne skal arbeide ved siden av studiene.

Steg i søknadsbehandlingen

1. Styrere søker om å delta på styrerutdanningen innen 1.mars

Nytt av året er at søkeren må logge seg på gjennom ID-porten eller Feide for å registrere en søknad. Dette gir søkeren mulighet til å redigere opplysningene som er lagt inn frem til søknadsfristen 1. mars.

Ved innloggingsproblemer eller andre spørsmål må søkeren ta kontakt med brukerstøtte for ID-porten eller Feide.

Fra 1. februar kan barnehageeiere/ledere i private barnehager logge seg inn i søknadssystemet (https://komp.udir.no/extranet/) med sitt UBAS-passord og se oversikt over registrerte søknader.

Barnehagemyndigheten i kommunen kan også se alle søknadene i sin kommune, både fra private og kommunale barnehager.

2. Barnehageeiere behandler og videresender aktuelle søknader til direktoratet innen 15. mars

Fra 3. mars til 15. mars skal barnehageeiere/ledere i private barnehager godkjenne eller avslå søkere til styrerutdanningen.  Direktoratet sender en e-post til kommuner og private barnehager om rutiner for behandling av søknader.

Søknader fra styrere i kommunale barnehager skal behandles av kommunen.

Søknader fra styrere i private barnehager skal behandles av lederen i den barnehagen søkeren arbeider.

Hvis styreren arbeider i flere barnehager, må det avtales lokalt hvem som skal behandle søknaden.

Nytt i år er at barnehageeiere/ledere i private barnehager selv kan endre opplysninger om godkjenning eller avslag på søknader frem til 15. mars. Dette gjør du ved å klikke på knappen «unsend» dersom søknaden allerede er godkjent og sendt til Utdanningsdirektoratet. Du trenger altså ikke ta kontakt med Utdanningsdirektoratet for å gjøre slike endringer.

Når søknadene er behandlet og sendt videre til Utdanningsdirektoratet, får søkeren automatisk en e-post med beskjed om at barnehageeieren har godkjent eller avslått søknaden.

Dersom barnehageeieren endrer status fra godkjent til avslått eller omvendt i perioden frem til 15. mars, får søkeren tilsendt en ny automatisk e-post. Det er den sist sendte e-posten som er den gjeldende for søkeren.

Utdanningsdirektoratet behandler kun søknader som er godkjent av barnehageeieren.

Barnehageeieren/lederen i en privat barnehage har ansvar for den videre dialogen med søkeren.

Vi forutsetter av søknadene fra private barnehager er avklart med de administrative eierne av virksomhetene.

3. Barnehageeierne får svar på søknadene til styrerutdanning innen 30. april 2017

Utdanningsdirektoratet vil så langt det lar seg gjøre imøtekomme barnehageeieres prioriteringer i fordelingen av studieplasser. Eiere kan logge seg inn i søknadssystemet og se status for hvilke søknader som er innvilget, så snart Utdanningsdirektoratet har fordelt studieplassene.

Universitetene og høgskolene har ansvar for selve opptaket. Styrere som får tildelt studieplass, blir kontaktet av universitetet eller høgskolen.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!