Norsk tegnspråk 1, 1.-13. trinn (HVL/OsloMet/NTNU)

Delvis nettbasert

Studietilbudet er i samarbeid mellom Høgskulen på Vestlandet, OsloMet og NTNU

Studiepoeng: 30

Studiested: Bergen/Oslo

Mer informasjon om studiet

Søknadsperioden for 2023 er over.