Stipend for minoritetsspråklige lærere

Stipend for minoritetsspråklige lærere som mangler formell kompetanse for å undervise i skolen.

Målgruppen er morsmålslærere eller tospråklige lærere som mangler formell kompetanse for å undervise i skolen. Stipendet skal dekke utdanning som fører fram til godkjent og formell kompetanse for undervisning i skolen.

Stipendet er for lærere som underviser på andre morsmål enn norsk, samisk, dansk, svensk, engelsk, fransk og tysk.

Hvert enkelt stipend er på kr 100 000 for 60 studiepoeng eller kr 50 000 for 30 studiepoeng. Stipendet er personlig og i utgangspunktet skattepliktig.

Stipendordningen er et samarbeid mellom Udir og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO).

Personer som ønsker å søke må levere søknad til sin rektor. Rektor må videresende stipendsøknaden til sin skoleeier (kommunen, fylkeskommunen, statlig eller privat skole) innen 15. mars 2018.

Les mer om stipendet og hvordan du kan søke hos NAFO.

Søknadsperioden for 2018/2019 er over

Resultatet av søknadsbehandlingen er klar. Skoleieere som har søkt stipend, får beskjed fra oss på e-post om søknaden er innvilget eller ikke.

Viktige frister i 2018

Rektor fastsetter søknadsfrist for aktuelle ansatte ved sin skole.

  • 15. mars: Frist for skolens ledelse å sende søknad til sin skoleeier.
  • 15. april: Frist for skoleeiere om å sende sine innstillinger til Udir, via dette skjemaet.
  • NAFO og Udir behandler søknadene som er godkjent av skoleeier og gjør endelig innstilling.
  • 31. mai: Skoleeiere får beskjed om utfallet av søknadsbehandlingen. Skoleeiere må sørge for å orientere sine lærere om resultatet av søknadsbehandlingen.
  • 1. september: Frist for skoleeiere til å bekrefte at de tar i mot stipend på vegne av dem det gjelder.
  • Slutten av november: Utbetaling av stipendmidler fra Udir til skoleeiere. Skoleeiere må deretter betale ut stipendet til den det gjelder.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!