Stipend for minoritetsspråklige lærere

Stipend for minoritetsspråklige lærere som mangler formell kompetanse for å undervise i skolen. Fristen for å søke om stipend for studieåret 2020/21 er gått ut.

Målgruppen er morsmålslærere eller tospråklige lærere som mangler formell kompetanse for å undervise i skolen. Stipendet skal dekke utdanning som fører fram til godkjent og formell kompetanse for undervisning i skolen.

Stipendet er for lærere som underviser på andre morsmål enn norsk, samisk, dansk, svensk, engelsk, fransk og tysk.

Hvert enkelt stipend er på kr 100 000 for 60 studiepoeng eller kr 50 000 for 30 studiepoeng. Stipendet er personlig og i utgangspunktet skattepliktig.

Mer informasjon om stipendet og hvordan du søker finner du på NAFO sine sider. Her ligger blant annet søknadsskjema som lærer og skoleleder skal bruke når de sender søknad til sin skoleeier.

Resultat av søknadsbehandlingen - stipend for minoritetsspråklige lærere 2020

Utdanningsdirektoratet tilbyr også andre videreutdanningsordninger. 

Viktige frister i 2020

  • Intern søknadsfrist på den enkelte skole blir bestemt av skoleleder
  • 15. mars: Frist for skolens ledelse å sende søknad til sin skoleeier (kommune/fylkeskommune for offentlige skoler).
  • 15. april: Frist for skoleeiere om å sende sine innstillinger til Udir, via dette skjemaet.
  • NAFO og Udir behandler søknadene som er godkjent av skoleeier og gjør endelig innstilling.
  • 31. mai: Skoleeiere får beskjed om utfallet av søknadsbehandlingen. Skoleeiere må sørge for å orientere sine lærere om resultatet av søknadsbehandlingen.
  • 1. september: Frist for skoleeiere til å bekrefte at de tar imot stipend på vegne av dem det gjelder.
  • Slutten av november: Utbetaling av stipendmidler fra Udir til skoleeiere. Skoleeiere må deretter betale ut stipendet til den det gjelder.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!