Slik er skattereglene for utdanningsstipend

Dersom du mottar stipend til utdanning fra arbeidsgiveren din, må du som hovedregel skatte av dette. Det finnes noen unntak.

Så lenge stipendet ikke overstiger kostnadene til utdanningen, kan det i enkelte tilfeller være skattefritt. Skattereglene er ulike etter hva stipendet brukes til. Det viktigste skillet går mellom

  • stipend som er ment å dekke kostnader som reise, eksamensavgift, materiell osv. og som ikke gir overskudd for den ansatte, og
  • stipend som har karakter av å være en ren godtgjørelse, eller som skal dekke den ansattes ordinære livsopphold.

Stipend som går til å dekke kostnader

Dette kan være skattefritt

  • Stipend som dekker kostnadene dine til undervisning, eksamensavgift, skolebøker og annet materiell.
  • Stipend som dekker merkostnader til opphold utenfor hjemmet, for eksempel reisekostnader til besøksreiser hjem, kan regnes som skattefritt dersom du er pendler. For å regnes som pendler må du bo utenfor ditt egentlige hjem i forbindelse med studiet. Er du usikker på om du regnes som pendler, kan du prøve Skatteetatens pendlerveiviser.

For at stipendet som dekker kostnadene skal være skattefritt, må visse vilkår være oppfylt, og du må kunne dokumentere kostnadene.

Dette er ikke skattefritt

  • Stipend som dekker dine daglige kostnader for reise mellom hjem og undervisningssted, såkalte arbeidsreiser.

Stipend som regnes som godtgjørelse

Utbetalinger som ikke omfattes av eller oppfyller vilkårene for skattefritak, må du skatte av. Studiestipend er skattepliktig dersom det overstiger kostnadene til utdanningen, eller dersom dokumentasjonskravene ikke er oppfylt.

Fradrag for arbeidsgiver

Arbeidsgivers dekning av kostnader til undervisning, eksamensavgift, skolebøker mm. for sine ansatte er normalt fradragsberettiget for arbeidsgiver. Dette gjelder uansett om fordelen er skattefri eller ikke.

Permisjon med lønn noen få dager til eksamen og lesedager, regnes ikke som lønn under skolegang, og gir ikke fradragsrett for kostnader til utdanning. Ved studier som gjennomføres i ferien, kan feriepengene ikke anses som lønn for å studere.

Hvis dokumentasjonsvilkårene ikke er oppfylt, er hele ytelsen skattepliktig og arbeidsgiver skal trekke skatt og betale arbeidsgiveravgift. Det samme gjelder når arbeidsgiver dekker kostnader utenfor vilkårene i lovens forskrift (FSFIN).

Er fordelen skattepliktig skal det beregnes arbeidsgiveravgift og foretas forskuddstrekk.

Arbeidsgiver har en selvstendig plikt til å vurdere om utbetalingen er skattefri for mottaker og plikt til å foreta skattetrekk om vilkårene ikke er oppfylt.

Les mer om reglene i Lignings-ABC.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!