Ledelse av utviklings- og endringsarbeid - modulbasert videreutdanning for skoleledere

Et modulbasert videreutdanningstilbud om hvordan rektorer og skoleledere kan lede utviklings- og endringsarbeid. Søknadsfrist er 1. mars 2020

Ledelse av utviklings- og endringsarbeid er et tilbud for rektorer og andre skoleledere i grunn- og videregående opplæring, som har gjennomført rektorutdanning eller tilsvarende utdanning. 

Studiet skal gi deg som er skoleleder kunnskaper, ferdigheter og holdninger som er nødvendige for å kunne se muligheter og løse utfordringer og problemer ved din skole, og føre til konkret forbedring og endring i skolen. Studiet er praksisnært og forskningsbasert.

Målet med modulen er å gi skoleledere kompetanse til å kunne:

  • identifisere utviklings- og endringsbehov
  • planlegge og lede utviklings- og endringsarbeid
  • evaluere utviklings- og endringsarbeid
  • utvikle kollektive prosesser, herunder profesjonelt læringsfellesskap og skolebasert kompetanseutvikling
  • analysere og utvikle skolens kultur
  • utvikle og lede nettverk

Studietilbud 2019

Høsten 2019 tilbys studiet ved:

Studiet består av 15 studiepoeng, og har varighet på ett år. Studiet kan inngå som del av masterutdanning i for eksempel ledelse.
Deltakere forplikter seg til å møte på alle samlinger. Det er også et krav om at deltakere underveis i studiet skal prøve ut og trene på det de lærer, og reflektere over praksis og erfaringer fra egen arbeidsplass.

Finansiering av studiene

Studieplassene er finansiert av Utdanningsdirektoratet, men det er ingen stipend- eller vikarordning for den enkelte deltaker for dette videreutdanningstilbudet. Utgifter til reise, opphold og relevant studiemateriell dekkes ikke av Utdanningsdirektoratet.

Hvem kan søke?

Tilbudet er for rektorer og andre skoleledere som jobber i grunnskolen eller videregående opplæring. Du må ha gjennomført rektorutdanningen eller ha minimum 30 studiepoeng i skoleledelse eller tilsvarende.

Slik søker du

Du søker direkte til universitetet eller høgskolen du ønsker å studere ved.
Du trenger ingen formell godkjenning av søknaden din fra skoleeier, slik som du trenger når du søker for eksempel rektorutdanningen. Vi oppfordrer likevel at du som søker har dialog med skoleeieren din om deltakelse og tilrettelegging av studiene.

Søknadsbehandling

Dersom det er oversøkning til tilbudene blir alle rektorer prioritert foran andre skoleledere.
Rektorer og andre skoleledere som er ansatt i kommuner som inngår i oppfølgingsordningen blir prioritert først, i sine kategorier.

Har du spørsmål?

Vennligst ta kontakt med studiestedet direkte vedrørende søknadsprosess eller spørsmål knyttet til studiet.
Andre spørsmål kan rettes til rektorutdanning@udir.no

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!