Kort om rektorutdanningen

Rektorutdanningen er et tilbud til skoleledere i grunnopplæringen og videregående opplæring.

Rektorutdanningen er tilrettelagt for å kunne kombineres med full jobb som skoleleder.

Andre søkere enn rektorer må være skoleledere. Det innebærer å inneha formelle lederstillinger med personalansvar og ansvar for pedagogisk utviklingsarbeid. Dette vil i de fleste tilfeller være inspektører eller avdelingsledere. Lærere med tilleggsfunksjoner som for eksempel teamledere er derfor ikke en del av målgruppen for rektorutdanningen.

Finansiering

Studieplassene er finansiert av Utdanningsdirektoratet. Det er ingen stipend- eller vikarordning knyttet til rektorutdanningen. Utgifter til reise, opphold og relevant studiemateriell finansieres ikke av oss.

Innhold

Det er laget et rammeverk for skoleledelse med beskrivelse av kompetansemål for rektorutdanningen. Rammeverket er felles for alle som tilbyr rektorutdanning, men de forskjellig tilbudene har noe ulik profil.

Les rammeverket.

Alle studietilbud går over tre semestre og gir 30 studiepoeng.

Godkjenning og prioritering av søknader

Skoleeier må godkjenne søknaden din. Ved å godkjenne søkere forplikter skoleeier seg å legge til rette for at deltakerne kan delta på samlinger, gjennomføre ulike studiekrav inkludert eksamen.

Dersom det er flere søkere fra samme kommune eller fylkeskommune, kan skoleeier prioritere søkerne, men kun prioritere søkere innen samme stillingskategori. For eksempel vil rektorer alltid gå foran andre skoleledere, men har skoleeier flere rektorer eller flere andre skoleledere, kan disse gis en innbyrdes prioritet.

Prioriteringer i vår søknadsbehandling

Søknader som er godkjent av skoleeier blir behandlet videre av oss.

Ved oversøkning vil vi prioritere nytilsatte rektorer som har vært i stillingen mindre enn to år, deretter andre rektorer, og til slutt andre skoleledere. Søknader fra Finnmark, kommuner i oppfølgingsordningen og realfagskommuner blir prioritert der det er mulig.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!