Juss for skoleledere - modulbasert videreutdanning for skoleledere

Et modulbasert videreutdanningstilbud der du blir bedre kjent med lover og forskrifter som gjelder i skolen.

Juss for skoleledere er et tilbud for rektorer og andre skoleledere i grunn- og videregående opplæring, som har gjennomført rektorutdanning eller tilsvarende utdanning. Søknadsfrist var 15. november 2019.

Studiet skal gi deg som er skoleleder kunnskaper, ferdigheter og holdninger som er nødvendige for å kunne løse utfordringer og problemer ved din skole. Studiet er praksisnært og forskningsbasert.

Målet med modulen er å gi skoleledere juridisk kompetanse til å kunne:

  • etterleve regelverket og utnytte handlingsrommet 
  • håndtere elev- og personalsaker 
  • videreutvikle rutiner og systemer 

Studietilbud 2020

Våren 2020 tilbys studiet ved

Studiet består av 15 studiepoeng, og har varighet på ett halvt år. Studiet kan inngå som del av masterutdanning i for eksempel ledelse.

Deltakere forplikter seg til å møte på alle samlinger. Det er også et krav om at deltakere underveis i studiet skal prøve ut og trene på det de lærer. De skal også reflektere over praksis og erfaringer fra egen arbeidsplass.

Finansiering av studiene

Studieplassene er finansiert av Utdanningsdirektoratet, men det er ingen stipend- eller vikarordning for den enkelte deltaker for dette videreutdanningstilbudet. Utgifter til reise, opphold og relevant studiemateriell dekkes ikke av Utdanningsdirektoratet.

Hvem kan søke?

Tilbudet er for rektorer og andre skoleledere som jobber i grunnskolen eller videregående opplæring. Du må ha gjennomført rektorutdanningen eller ha minimum 30 studiepoeng i skoleledelse eller tilsvarende.

Slik søker du

Du søker direkte til universitetet eller høgskolen du ønsker å studere ved. 

Du trenger ingen formell godkjenning av søknaden fra skoleeier, slik som du trenger når du søker for eksempel rektorutdanningen. Vi oppfordrer likevel at du som søker har dialog med skoleeieren din om deltakelse og tilrettelegging av studiene.

Søknadsbehandling

Dersom det er oversøkning til tilbudene blir alle rektorer prioritert foran andre skoleledere.

Rektorer og andre skoleledere som er ansatt i kommuner som inngår i oppfølgingsordningen blir prioritert først, i sine kategorier.

Har du spørsmål?

Vennligst ta kontakt med studiestedet direkte vedrørende søknadsprosess eller spørsmål knyttet til studiet.

Andre spørsmål kan rettes til rektorutdanning@udir.no 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!