Søknadsprosessen og viktige frister

Søknadsfristen for rektorutdanningen er 1. mars hvert år.

Organisering

Alle studietilbud går over tre semestre, og gir 30 studiepoeng. Studiet kan innpasses i en mastergrad i skoleledelse.

Oversikt over studietilbud finner du i Udirs studiekatalog. Studietilbudet er tilgjengelig fra 1. februar.

Studieplassene er finansiert av staten, men det er ingen stipend- eller vikarordning knyttet til rektorutdanningen. Utgifter til relevant studiemateriell og til reise og opphold i forbindelse med samlinger, må dekkes av skoleeier eller av deltakeren selv.

Søknadsprosessen

Søknadsskjema er tilgjengelig i studiekatalogen fra 1. februar til 1. mars.

Når søknadskjema er sendt, får du en bekreftelse på e-post om at søknaden din er mottatt.

Behandling av søknaden

Etter søknadsfristens utløp 1. mars, og innen 15. mars, skal skoleeier godkjenne eller avslå søknader, og prioritere mellom godkjente søkere. Du mottar en e-post hvor det står om skoleeier har godkjent eller avslått søknaden din.

Kun søknader som er godkjent av skoleeier blir sendt til Utdanningsdirektoratet for videre behandling. Direktoratet baserer opptaket på skoleeiers prioritering av søknader. I løpet av april får skoleeier og søker tilbakemelding om resultatet av søknadsbehandlingen.

Utdanningsdirektoratet fordeler så studieplasser med utgangspunkt i skoleeiers prioriteringer.

Personopplysninger

Det er kun skoleeier (kommune/fylkeskommune) og Utdanningsdirektoratet som får tilgang til opplysningene du oppgir i søknadsskjemaet ditt. Dersom du får studieplass, vil opplysningene også videresendes til den aktuelle utdanningsinstitusjonen.

Dersom skoleeier ikke godkjenner søknaden din, blir den ikke vurdert av Utdanningsdirektoratet. Opplysningene fra alle søkere vil kunne benyttes til ulike anonymiserte statistikker. Utdanningsdirektoratet er behandlingsansvarlig for personopplysningene.

Lurer du på noe?

Dersom du ikke finner svar på det du lurer på der kan du sende en e-post til rektorutdanning@udir.no.