Søknadsprosessen og viktige frister

Søknadsfristen for rektorutdanningen var 1. mars.

Viktige datoer 2021

1. februar: Søknadsskjema blir tilgjengelig på udir.no   

1. mars: Søknadsfrist for rektorer og andre skoleledere    

15. mars: Frist for skoleeiere til å godkjenne eller avslå søknader, og til å prioritere mellom godkjente søknader

30. april: Frist for Udir til å behandle søknader som er godkjent av skoleeiere, og til å gjennomføre første fordeling av studieplasser  

15. juni: Frist for Udir til å gjennomføre andre fordeling av studieplasser

Organisering

Alle studietilbud går over tre semestre, og gir 30 studiepoeng. Studiet kan innpasses i en mastergrad i skoleledelse.

Oversikt over studietilbud finner du i Udirs studiekatalog. Studietilbudet er tilgjengelig fra 1. februar.

Studieplassene er finansiert av staten, men det er ingen stipend- eller vikarordning knyttet til rektorutdanningen. Utgifter til relevant studiemateriell og til reise og opphold i forbindelse med samlinger, må dekkes av skoleeier eller av deltakeren selv.

Søknadsprosessen

Søknadsskjema er tilgjengelig fra 1. februar til 1. mars.

Når søknadskjema er sendt, får du en bekreftelse på e-post om at søknaden din er mottatt.

Behandling av søknaden

Etter søknadsfristens utløp 1. mars, og innen 15. mars, skal skoleeier godkjenne eller avslå søknader, og prioritere mellom godkjente søkere. Du mottar en e-post hvor det står om skoleeier har godkjent eller avslått søknaden din.

Kun søknader som er godkjent av skoleeier blir sendt til Utdanningsdirektoratet for videre behandling. Direktoratet baserer opptaket på skoleeiers prioritering av søknader. I løpet av april får skoleeier og søker tilbakemelding om resultatet av søknadsbehandlingen.

Utdanningsdirektoratet fordeler så studieplasser med utgangspunkt i skoleeiers prioriteringer.

Personopplysninger

Det er kun skoleeier (kommune/fylkeskommune) og Utdanningsdirektoratet som får tilgang til opplysningene du oppgir i søknadsskjemaet ditt. Dersom du får studieplass, vil opplysningene også videresendes til den aktuelle utdanningsinstitusjonen.

Dersom skoleeier ikke godkjenner søknaden din, blir den ikke vurdert av Utdanningsdirektoratet. Opplysningene fra alle søkere vil kunne benyttes til ulike anonymiserte statistikker. Utdanningsdirektoratet er behandlingsansvarlig for personopplysningene.

Lurer du på noe?

Dersom du ikke finner svar på det du lurer på der kan du sende en e-post til rektorutdanning@udir.no.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!