Vil du jobbe i skolen? Søk stipend

Er du fagarbeider og kan tenke deg å undervise i skolen? Eller er du allerede ansatt, men mangler lærerutdanning? Du kan få stipend for å ta praktisk-pedagogisk utdanning eller yrkesfaglærerutdanning.

Det finnes to typer stipend.

Utdanningsstipend

Du som har relevant utdanning og underviser i skolen, men som mangler godkjent lærerutdanning, kan søke om stipend for å ta

  • Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)
  • Praktisk pedagogisk-utdanning for yrkesfag (PPU-Y)
  • Yrkesfaglærerutdanning (YFL)

Rekrutteringsstipend

Fagarbeidere og andre med relevant kompetanse for skolen, kan få stipend for å ta

  • Yrkesfaglærerutdanning (YFL)
  • Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (PPU-Y)

Størrelse på stipend og studieopptak

Stipendet er på 116 000 kroner for studenter som vil ta PPU og PPU-Y, og 232 000 kroner for studenter som vil gå på en treårig yrkesfaglærerutdanning (YFL).

Stipendet er i utgangspunktet skattepliktig.

Hvordan søke?

Det må være en skoleeier som søker om stipend på dine vegne, men du må selv søke opptak til selve studiet etter fristene som gjelder ved universitetet eller høgskolen. Skoleeier er arbeidsgiver for lærere. Kommunen er skoleeier for grunnskoler og fylkeskommunen er skoleeier for videregående skoler. Det finnes også private og statlige grunn- og videregående skoler, som kan søke på vegne av deg.

Det ligger ikke nødvendigvis noen forpliktelser om jobbtilbud selv om en skoleeier søker om stipend for deg, men utdanningen skal kvalifisere deg til en lærerjobb i skolen.

Ta så tidlig som mulig kontakt med kommunen, fylkeskommunen eller en privat eller statlig skole, for å undersøke om stipendordningen kan være aktuell for deg.

Søknadsskjema er tilgjengelig for skoleeier fra 1. februar. Fristen for skoleeier til å søke stipend for deg er 22. mars.

Oversikt over skoler og skoleeiere finner du i Nasjonalt skoleregister.

Informasjon til skoleeiere om stipendordningene

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!