Søknadsbehandling stipend til PPU, PPU-Y og YFL 2015 er avsluttet

Vår behandling av søknader om stipend til kvalifisering av ansatte i undervisningsstillinger som mangler godkjent lærerutdanning er nå avsluttet. 

656 ansatte får tilbud om stipend for å ta praktisk-pedagogisk utdanning (PPU og PPU-Y). Til yrkesfaglærerutdanningen (YFL) er det 100 ansatte som får tilbud om stipend. 

I utprøvingen av stipendordningen for PPU/PPU-Y er samtlige søknader som er godkjent av Utdanningsdirektoratet innvilget. Søknader som ikke er signert av skoleeier har ikke blitt behandlet.

I utprøvingen av stipendordningen for YFL høsten 2015, er søknader innen de prioriterte utdanningsprogrammene (BA, EL og TIP) prioritert. Søknader til de desentraliserte studietilbudene for Hordaland fylkeskommune og Rogaland fylkeskommune er innvilget. De resterende plassene er fordelt på søkere innenfor de prioriterte utdanningsprogrammene etter lærerårsverk.

Skoleeier må informere sine ansatte

Utdanningsdirektoratet sender navnelister til skoleeiere som har fått innvilget søknader, og skoleeier må videre sørge for å orientere de ansatte og deres ledere.

Skoleeier må bekrefte deltakelse

Frist for skoleeier til å bekrefte eller takke nei til deltakelse er 15. august 2015.

Skoleeier skal bekrefte at de det gjelder er tatt opp på studiet og vil starte som planlagt. Bekreftelsen skal også vise at skoleeier, takker ja til å delta i stipendordningen på vegne av sine ansatte.

Det er ikke utarbeidet et eget skjema for bekreftelsen. Bekreftelsen skal sendes til post@utdanningsdirektoratet.no og merkes med «Stipend PPU/YFL» i emnefeltet.

Dersom den ansatte ikke får studieplass, og skoleeier ønsker å sette inn en annen ansatt som har fått studieplass i stedet, må skoleeier sende inn en oppdatert navneliste til Utdanningsdirektoratet. Frist for dette er også 15. august. Endringen må være innen samme type utdanning, og for YFL-deltakere innenfor de prioriterte utdanningsprogrammene.

Tilbud om stipend som ikke er bekreftet innen 15. august frafaller, slik at andre skoleeiere kan få tilbud i stedet. Første halvdel av midlene utbetales til skoleeier innen 1. oktober 2015.Skoleeier vil få ansvar for å videreformidle stipendet til den ansatte det gjelder, og sikre at tildelte midler forvaltes etter forutsetningene.

Her kan du lese mer om bakgrunnen for ordningen og utlysningen for våren 2015.

Oversikt over innvilgede søknader

Last ned oversikt over antall søknader som har blitt innvilget, fordelt på skoleeier.

Stipend til studier på PPU og PPU-Y (pdf.)

Stipend til studier på YFL (pdf.)