Ser positive effekter av stipendordningen

I Rogaland fylkeskommune ser de effekter av stipendordningen, med flere yrkesfaglærere som fullfører lærerutdanning og økt rekruttering av yrkesfaglærere blant personer som tidligere har jobbet i andre sektorer.

- Tidligere var det for mange yrkesfaglærere som ble ansatt uten å ha fullført lærerutdanning. Vi ser at stipendordningen er viktig både når det gjelder økt kvalifisering og også rekruttering av yrkesfaglærere, forteller Mary-Ann Drange, seniorrådgiver i opplæringsavdelingen i Rogaland fylkeskommune.

Nye grupper blir yrkesfaglærere

Arbeidsledighet har vært en utfordring på hele Vestlandet de seneste årene. Den fallende oljeprisen har påvirket regionen i stor grad. Generelt søker derfor stadig flere fagfolk seg inn mot offentlig sektor. Ingeniører er blant dem som nå anser læreryrket som en fremtidig karriere.

Bildet viser Mary Ann Drange, som er seniorrådgiver i opplæringsavdelingen i Rogaland fylkeskommune.

- Realister velger ikke nødvendigvis oljen først lenger. Det er veldig positivt at vi får dyktige arbeidstakere fra denne gruppen inn i skoleverket, og vi vet at det å ha en lærer med godkjent lærerutdanning har stor betydning for elevene. Kvalifiserte pedagoger er svært viktig for elevenes resultater og gjennomføring, mener Drange.

Populært for stadig flere søkere utenfra

Allerede har Rogaland over ti stykker på rekrutteringsordningen fra i fjor. Flertallet av disse er rekruttert fra skoleverket. I år opplever de i tillegg økt pågang fra potensielle søkere som ikke har et tilsetningsforhold til fylkeskommunen i dag.  - Vi har informert, oppmuntret og motivert skoleeiere til å få flest mulige kandidater til å skaffe seg formell pedagogisk kvalifikasjon. De har tenkt nytt og må ha nådd nye målgrupper. Rekrutteringsmøter som fylkeskommunen har gjennomført i samarbeid med NAV har også gitt gevinster.

I tillegg tror Mary-Ann Drange at de som har tatt eller tar yrkesfaglærerutdanningen er svært viktige ambassadører, og at tidligere kollegaer i økende grad nå rekrutterer hverandre. - Det virker som stipendet har et godt omdømme. Det er gledelig å se at stadig flere kandidater søker yrkesfaglærerutdanningen, sier Drange.

Flertall på yrkesfaglige utdanningsprogram

Siden stipendet ble tilgjengelig for få år siden og frem til i fjor, har Rogaland hatt hele 181 søkere som har deltatt på ordningene knyttet til studier i PPU, PPU-Y eller YFL.

- Flertallet av deltakerne er ansatte på yrkesfaglige utdanningsprogram. 58 av de 181 deltakerne som har startet på yrkesfaglærerutdanningen er hovedsakelig innen utdanningsprogrammene elektro, byggfag og TIP. Men service og samferdsel og design og håndverk er også representert, forteller Drange entusiastisk.

Drange anbefaler stipendordningen på det varmeste og ser flere spennende resultater i hjemfylket;

- Jeg tror stipendordningen til yrkesfaglærerutdanningen sikrer at de nye yrkesfaglærerne havner i en stabil, trygg og fremtidsrettet jobb, og bidrar til at elevene får lærere som har en mer oppdatert fagkunnskap. Det gjør meg glad at stadig flere ser at det å jobbe med unge mennesker er en positiv utfordring, avslutter Drange.

Firsten for skoleeiere til å registrere, godkjenne og prioritere søkere til stipendet er 22. mars. Søknadsskjema for skoleeiere.

Utdanningsdirektoratet behandler søknader fra skoleeiere innen 30. april, og gir deretter beskjed til skoleeiere om hvem som får tilbud om stipend.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!