Resultat av søknadsbehandlingen - stipendordning PPU/YFL

725 personer får tilbud om utdannings- eller rekrutteringsstipend i 2017.

Stipendene gjelder kvalifisering av ansatte i undervisningsstillinger som mangler godkjent lærerutdanning og rekruttering av personer med yrkesfaglig bakgrunn som ønskes rekruttert inn i skolen.

Samtlige søknader som var godkjent av skoleeier innen søknadsfristen 15. mars er innvilget.

Vi har behandlet søknader til to typer stipend, i henhold til utlysningen:

  • Utdanningsstipend til PPU, PPU-Y og YFL-studier
  • Rekrutteringsstipend til PPU-Y og YFL-studier

725 personer får tilbud om stipend for å ta praktisk-pedagogisk utdanning (PPU og PPU-Y) eller Yrkesfaglærerutdanning (YFL). Av disse får 346 personer tilbud om stipend til PPU-studier og 216 til PPU-Y-studier. 163 av stipendene er til personer på YFL-studier.

Skoleeier må sørge for å orientere om utfallet av søknadsbehandlingen til de personene det gjelder. Frist for skoleeier til å bekrefte eller takke nei til stipendet er 1. september 2017.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!