Resultat av søknadsbehandlingen - stipendordning PPU/YFL

792 personer får tilbud om utdannings- eller rekrutteringsstipend i 2018.

Stipendene gjelder kvalifisering av ansatte i undervisningsstillinger som mangler godkjent lærerutdanning, og rekruttering av personer med yrkesfaglig bakgrunn som ønskes rekruttert inn i skolen.

Samtlige søknader som var godkjent av skoleeier innen fristen 15. mars er innvilget.

Vi har behandlet søknader til to typer stipend

  • Utdanningsstipend til PPU, PPU-Y og YFL-studier
  • Rekrutteringsstipend til PPU-Y og YFL-studier

792 personer får tilbud om stipend for å ta praktisk-pedagogisk utdanning (PPU og PPU-Y) eller Yrkesfaglærerutdanning (YFL). Av disse får 629 personer tilbud om stipend til PPU-/PPU-Y, mens 163 personer får tilbud om stipend til YFL-studier.

Av de 792 er det 159 personer som får rekrutteringsstipend.

Skoleeiere må sørge for å orientere om utfallet av søknadsbehandlingen til de personene det gjelder. Frist for skoleeiere til å bekrefte eller takke nei til stipendet er 1. september 2018.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!