Resultat av søknadsbehandlingen - stipendordning PPU/YFL

I 2020 er det 555 personer som får tilbud om stipend for å ta PPU eller YFL.

Stipendene gjelder både kvalifisering av ansatte i undervisningsstillinger som mangler godkjent lærerutdanning, og rekruttering av personer som ennå ikke er i skolen.

Alle søknader som var godkjent av skoleeier innen utsatt søknadsfrist 22. mars, og som oppfylte kriteriene i henhold til utlysningen, ble innvilget stipend.

Utdanningsdirektoratet har behandlet søknader til to typer stipend:

  • Utdanningsstipend til PPU, PPU-Y og YFL-studier
  • Rekrutteringsstipend til PPU-Y og YFL-studier

555 personer får tilbud om stipend for å ta praktisk-pedagogisk utdanning (PPU og PPU-Y) eller Yrkesfaglærerutdanning (YFL).

Av disse får 373 personer tilbud om stipend til PPU-/PPU-Y, mens 182 personer får tilbud om stipend til YFL-studier.

Av de 555 stipendene som er innvilget av Utdanningsdirektoratet, er det 78 personer som får tilbud om rekrutteringsstipend, de øvrige 476 er utdanningsstipend til personer som allerede har et ansettelsesforhold i skolen.

Skoleeiere må sørge for å orientere om utfallet av søknadsbehandlingen til de personene det gjelder.

Frist for skoleeiere til å bekrefte eller takke nei til stipendet er 1. september 2020.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!