Slik søker du

Hvordan søke og hva skjer når søkneden er sendt? Søknadsfrist for ansatte og ledere i PPT som ønsker videreutdanning er 1. mars.

Viktige datoer i 2017

1. februar: Søknadsskjema tilgjengelig på udir.no

1. mars: Søknadsfrist for ansatte og ledere som ønsker å søke videreutdanning

15. mars: Frist for kommuner/fylkeskommuner til å godkjenne eller avslå søknader, og til å prioritere mellom godkjente søknader

30. april: Frist for Utdanningsdirektoratet til å behandle søknader som er godkjent av kommuner/fylkeskommuner

15. september: Frist for kommunene/fylkeskommunene til å bekrefte studiedeltakelse

Oktober/november: Utbetaling av tilretteleggingsmidler for høstsemesteret til kommune/fylkeskommune

Hvem kan søke?

Målgruppen for studietilbudene er ansatte som arbeider i kommunale og fylkeskommunale PPT.

Finansiering

Ansatte som deltar i videreutdanning kan søke tilretteleggingsmidler.

Du søker automatisk om tilretteleggingsmidler når du sender inn søknaden din. Les mer om tilrettelegginsmidler her. Søknadsskjema for studier blir tilgjengelig fra 1. februar.

Hva kan jeg søke på?

I Udirs studiekatalog finner du studietilbud som er opprettet spesielt for SEVU-PPT.

Søknadsskjema er tilgjengelig i perioden 1. februar til 1. mars.

Tilbudene er i hovedsak nettbaserte med 2 eller 3 samlinger per semester.

Studietilbudene har enten et omfang på 30 studiepoeng over to semestre, eller 15 studiepoeng over ett semester.

Ansatte i PPT kan også søke videreutdanning i andre fag ved andre studiesteder enn tilbudene som er spesielt utviklet for SEVU-PPT. Dersom du ønsker å søke andre studietilbud må du selv søke opptak til det aktuelle studiet, i tillegg til å registrere søknad om tilretteleggingsmidler på udir.no.

Hva skjer etter at søknaden er sendt?

Etter at søknaden er fylt ut sendes den videre til din kommune eller fylkeskommune, som avgjør om søknaden din godkjennes.

Kommunen/fylkeskommunen skal videresende søknadene de har prioritert for studieplass til Udir for endelig behandling innen 15. mars.

Når kommunen/fylkeskommunen har behandlet søknaden får du en e-post som forteller deg om søknaden er godkjent eller avslått og hva som skjer videre.

Udir gjennomfører den endelige søknadsbehandlingen av søknader som er godkjent av kommunen/fylkeskommunen og fordeler studieplasser innen utgangen av april. Søkere får beskjed fra kommunen/fylkeskommunen om utfallet av den endelige behandlingen.

Selve opptaket er det universitetene og høgskolene som tilbyr studiene som står for. Pass på at du sjekker krav til opptak før du sender søknaden din!

Studiestart er høsten 2017.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!