Resultat av søknadsbehandlingen

123 ansatte og 17 ledere i PP-tjenesten har fått tilbud om å delta på videreutdanning studieåret 2017-2018.

Behandling av søknader

Utdanningsdirektoratet har kun behandlet søknader som var godkjent av arbeidsgiver (kommunen/fylkeskommunen) innen fristen 15. mars.
 
Søknader til tilbud som er spesielt opprettet for SEVU-PPT er prioritert, altså søknader til tilbud i Læringsmiljø og gruppeledelse, Organisasjonsutvikling og endringsarbeid, Rådgivning og veiledning og Lederutdanning.
 
Ingen søknader til andre studietilbud enn dem som er spesielt opprettet for SEVU-PPT kunne prioriteres i årets opptak.

Arbeidsgiver må informere ansatte og ledere i PPT om utfallet av søknadsbehandlingen. Resultatet av søknadsbehandlingen finner arbeidsgivere i søknadssystemet.

Viktige datoer i 2017

1. februar: Søknadsskjema tilgjengelig på udir.no

1. mars: Søknadsfrist for ansatte og ledere som ønsker å søke videreutdanning

15. mars: Frist for kommuner/fylkeskommuner til å godkjenne eller avslå søknader, og til å prioritere mellom godkjente søknader

30. april: Frist for Utdanningsdirektoratet til å behandle søknader som er godkjent av kommuner/fylkeskommuner

15. september: Frist for kommunene/fylkeskommunene til å bekrefte studiedeltakelse

Oktober/november: Utbetaling av tilretteleggingsmidler for høstsemesteret til kommune/fylkeskommune

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!