Videreutdanning barnehage - utbetaling av tilretteleggingsmidler høsten 2017

Kommunen som myndighet skal utbetale midler til både kommunale og ikke-kommunale barnehager. Barnehager med ansatte som avbryter studier får redusert utbetaling.

Kommunen som barnehagemyndighet skal utbetale tilretteleggingsmidler til barnehager for studieåret 2017-2018. For ansatte som tar videreutdanning  høsten 2017 blir midlene utbetalt fra direktoratet til kommunene i november/desember.

Midlene er til barnehager som har ansatte som innen 1. mars 2017 søkte om videreutdanning via Utdanningsdirektoratet, og som høsten 2017 deltar i studier.

Vi utbetaler 50 000 kroner i tilretteleggingsmidler per ansatt som deltar. Utbetalingen av midler er delt i to, første utbetaling er på 25 000 kroner er i november/desember 2017, og andre utbetaling på 25 000 kroner er i juni 2018.

Reduksjon i midler ved avbrutte studier

Dersom deltakere avbryter studiet i løpet av studieåret, har kommunen som eier, og styrer/daglig leder i ikke-kommunale barnehager, ansvar for å registrere dette i søknadssystemet.

Dersom studiet er påbegynt får barnehagen beholde støtte til og med den måneden hvor den ansatte trakk seg fra studiet.

Hvis en deltaker avbryter studiet blir tilretteleggingsmidlene som barnehagen mottar redusert med 5 000 kroner per måned. Eksempelvis vil en barnehage hvor en ansatt startet studier i august, og trakk seg i oktober, motta 15 000 kroner i tilretteleggingsmidler.

I de tilfellene hvor den ansatte trekker seg rett etter studiestart i august, mottar barnehagen tilretteleggingsmidler for én måned.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!