Resultat av søknadsbehandlingen - pedagoger i barnehage

786 søkere får tilbud om videreutdanning høsten 2017.

Kun godkjente søknader behandlet

Nytt for studieåret 2017-2018 har vært at arbeidsgiver skal godkjenne eller avslå søknader til videreutdanning. I private barnehager har det vært daglig leder eller styrer som har behandlet søknader, i kommunale barnehager har det vært kommunen som eier. Disse kan nå logge seg på søknadssystemet og se utfallet av søknadsbehandlingen.

Direktoratet har kun behandlet søknader som er godkjent av arbeidsgiver, og vi har fulgt arbeidsgivers prioriteringer så langt det er mulig.

Loddtrekking ved oversøkning

Det har vært oversøking til flere studietilbud. 1 155 barnehagelærere og barnehagepedagoger søkte om studieplass, hvorav 950 ble godkjent av arbeidsgiver. Etter Udirs behandling av søknadene, får 786 søkere tilbud om plass. 

I fordelingen av studieplasser har vi gitt så mange som mulig tilbud, og noen søkere har derfor fått innvilget sitt andrevalg for studiested. Ved oversøking har vi foretatt loddtrekking, men også da fulgt arbeidsgivers prioriteringer.

Tilbud om studieplass fordelt på studietilbud

  • Læringsmiljø og pedagogisk ledelse - 137
  • Naturfag og matematikk - 89
  • Språkutvikling og språklæring - 205
  • Veilederutdanning for praksislærere - 275
  • Tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk - 80

Avslag

Avslag på søknader skyldes at søkeren har søkt på ett studietilbud med oversøking, at søknaden er lavt prioritert av arbeidsgiver, eller at studiet er avlyst på grunn av få søkere. Der hvor det har vært mulig, har har søkere til tilbud med få søkere fått tilbud om plass på sitt andrevalg.

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!