Informasjon til barnehageeiere - videreutdanning for barnehagepedagoger 2017-2018

Søknadsfristen til videreutdanningstilbud for barnehagelærere og andre pedagoger som arbeider i barnehagen er 1. mars. Barnehageeieres frist for å behandle søknadene er 15. mars. Tilretteleggingsmidler til barnehager med deltakere på videreutdanningstilbud blir utbetalt i desember 2017.

Nytt i 2017

Barnehageansatte søker om studieplass og tilretteleggingsmidler samtidig.

Barnehageansatte kan selv redigere opplysningene i søknaden sin frem til søknadsfristen 1. mars.

Barnehageeiere må godkjenne eller avslå søknader innen 15. mars. Kommuner har ansvar for å behandle søknader fra ansatte i kommunale barnehager. Søknader fra ansatte i private barnehager skal behandles av lederen for den enkelte barnehagen.

Videreutdanning for barnehageansatte studieåret 2017 -2018

Barnehageeiere/ledere i private barnehager bør så tidlig som mulig være i dialog med ansatte om behov og muligheter for videreutdanning. Dersom barnehagene har flere ansatte med behov og ønske om videreutdanning, kan utbyttet bli større om flere ansatte studerer sammen.

Barnehager med deltakere i denne videreutdanningsordningen får tilbud om studieplass og tilretteleggingsmidler. Midlene skal brukes til å tilrettelegge for ansatte mens de studerer.

Legg spesielt merke til at

  • barnehageansatte skal logge seg på søknadsportalen med ID-porten eller Feide for å registrere søknaden. Dette gir en høyere sikkerhet for brukerne, og gjør at de selv kan redigere opplysningene i søknaden sin frem til søknadsfristens utløp.
  • barnehageeiere/ledere i private barnehager kan endre opplysninger om godkjenning eller avslag på søknader frem til 15. mars. Dette gjør du ved å klikke på knappen «Unsend» dersom søknaden allerede er sendt til Utdanningsdirektoratet.
  • barnehager med ansatte som deltar i videreutdanning, får innvilget 50 000 kroner i tilretteleggingsmidler for studieåret 2017-2018.

Viktige datoer i studieåret 2017-2018

1. februar: Søknadsskjema for barnehageansatte blir tilgjengelig på udir.no

1. mars: Søknadsfrist for å søke studietilbud og tilretteleggingsmidler

15. mars: Frist for barnehageeiere/ledere i private barnehager til å godkjenne eller avslå søknader, og til å prioritere mellom godkjente søknader

30. april: Frist for Utdanningsdirektoratet til å behandle søknader som er godkjent av barnehageeiere/ledere i private barnehager

31. mai: Frist for universitetene og høgskolene til å vurdere og foreta formelt opptak på studietilbud

1. september: Frist for barnehageeiere/ledere i private barnehager til å bekrefte studiedeltagelse

Desember 2017: Utbetaling av tilretteleggingsmidler for høstsemesteret (25 000 kroner) til kommunen som barnehagemyndighet. Myndigheten utbetaler midlene videre til kommunale og private barnehager i kommunen

Hvem kan søke?

Barnehagelærere og andre pedagoger som arbeider i barnehagen, kan søke. Søkere må være ansatt og arbeide i en barnehage.

Finansiering

Det er satt av midler til barnehageeiere som har deltakere på ordningen. Midlene skal brukes til å tilrettelegge for ansatte som tar videreutdanning.

Mer informasjon om tilretteleggingsmidler

Alle barnehageansatte som søker om studieplass gjennom søknadsskjema på udir.no, søker samtidig om tilretteleggingsmidler.

Studietilbud

Det er opprettet 34 studietilbud for studieåret 2017-2018. Det er tilbud i Læringsmiljø og pedagogisk ledelse, Naturfag og matematikk, Språkutvikling og språklæring og Veilederutdanning for praksislærere.

Oversikt over tilbudene finner du i Udirs studiekatalog

Alle studietilbudene er på 30 studiepoeng, og de gjennomføres over to semestre.

Steg i søknadsbehandlingen

1. Barnehageansatte søker om å delta på videreutdanning innen 1. mars

Nytt av året er at søkeren må logge seg på gjennom ID-porten eller Feide for å registrere en søknad. Dette gir bedre sikkerhet for søkeren, og det gir også mulighet til å redigere opplysningene som er lagt inn frem til søknadsfristens utløp 1. mars.

Ved innloggingsproblemer eller andre spørsmål må søkeren ta kontakt med brukerstøtte for ID-porten eller Feide.

Fra 1. februar kan du som barnehageeier/leder i en privat barnehage logge deg inn i søkesystemet med ditt UBAS-passord og se en oversikt over registrerte søknader.

Kommunen som barnehagemyndighetskal høsten 2017 og våren 2018 utbetale tilretteleggingsmidler til alle barnehagene. Kommunen som barnehagemyndighetvil derfor kunne se alle søknadene fra både private og kommunale barnehager i sin kommune i søknadssystemet.

2. Barnehageeiere/ledere i private barnehager behandler og videresender aktuelle søknader til direktoratet innen 15. mars

Fra 3. mars får barnehageeiere/ledere i private barnehager tilgang til å behandle søknader i systemet. Utdanningsdirektoratet sender en e-post til eierne som beskriver hvordan behandlingen skal gjennomføres.

Frem til 15. mars må barnehageeiere/ledere i private barnehager godkjenne eller avslå søknader, og eventuelt prioritere mellom de godkjente søknadene og videresende godkjente søknader til Utdanningsdirektoratet.

Etter at søknadene er behandlet og sendt videre til Utdanningsdirektoratet, får søkeren automatisk en e-post med beskjed om at barnehageeieren/lederen i den private barnehagen har godkjent eller avslått søknaden.

Utdanningsdirektoratet behandler kun søknader som er godkjent av eiere/ledere i private barnehager.

Merk at barnehageeiere/ledere i private barnehager fra i år selv kan tilbakestille statusen på sendte søknader og redigere opplysninger de selv har lagt inn før 15. mars. Det er ikke nødvendig å ta kontakt med Utdanningsdirektoratet for å gjøre slike endringer i denne perioden. Dersom du endrer status fra godkjent til avslått eller omvendt på en søknad som allerede er sendt, mottar søkeren automatisk en ny e-post. Det er den sist sendte e-posten som er den gjeldende for søkeren.

Barnehageeiere/ledere i private barnehager har ansvar for den videre dialogen med de ansatte som har søkt.

Vi forutsetter av søknadene fra private barnehager er avklart med eierne av virksomhetene.

3. Bekrefte deltakelse i søknadssystemet

Barnehageeiere/ledere i private barnehager må bekrefte deltakelsen for de ansatte i søknadssystemet i høst- og vårsemesteret:

  • Bekreftelse for deltakere som starter studiene høsten 2017, må gjennomføres mellom 1. august til 1. september. Dere skal også i samme periode registrere hvem som eventuelt ikke tar imot tilbudt studieplass.
  • Bekreftelse for deltakere som fortsetter sin deltakelse i vårsemesteret, må registreres i perioden fra 1. februar til 15. mars 2018.

Merk at bekreftelse i høst- og vårsemesteret danner grunnlag for utbetalinger fra Utdanningsdirektoratet til kommunen, og fra kommunen til barnehagene.

Barnehageeiere/ledere i private barnehager må selv sørge for å få beskjed fra deltakerne om de er tatt opp på studietilbudet de har søkt på, og om de har takket ja til å starte på studiet.

4. Gjennomføring og frafall

Barnehageeiere/ledere i private barnehager må ved frafall umiddelbart registrere hvilken student det gjelder i søknadssystemet. Statlig støtte kan i slike tilfeller bli helt eller delvis inndratt.

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!