Resultat av søknadsbehandlingen – lærerspesialistordningen

337 lærere får tilbud om lærerspesialistutdanning, og skoleeiere har fått tilbud om støtte til 1818 lærerspesialistfunksjoner i 2021/2022. 

Resultater fra søknadsbehandlingen - lærerspesialistfunksjoner

Skoleeier har fått tilbud om økonomisk støtte til 1818 lærerspesialistfunksjoner skoleåret 2021/2022. Disse fordeler seg på følgende fag eller fagområde:

 • 380 er tilknyttet realfag
 • 412 er tilknyttet norsk med vekt på lese og skriveopplæring
 • 145 er tilknyttet begynneropplæring
 • 83 er tilknyttet de praktisk estetiske fag
 • 270 er tilknyttet profesjonsfaglig digital kompetanse
 • 85 er tilknyttet opplæring av minoritetsspråklige elever
 • 105 er tilknyttet engelsk og/eller 2. fremmedspråk
 • 49 er tilknyttet veiledning
 • 115 er tilknyttet spesialpedagogikk
 • 15 er tilknyttet lærerutdanning

Det tas sikte på at til sammen 443 lærerspesialistfunksjoner vil jobbe med ulike former for begynneropplæring med elever på 1.-4. trinn.

Direktoratet har kun behandlet søknader som var kommet innen fristen 15. mars, alle disse har blitt godkjent.

Resultat av søknadsbehandlingen - lærerspesialistutdanning

337 lærere får tilbud om lærerspesialistutdanning studieåret 2021/2022.

Antall søknader som er innvilget per fag eller fagområde:

 • 77 i begynneropplæring
 • 5 i bygg- og anleggsteknikk
 • 15 i helse- og oppvekstfag
 • 46 i engelsk
 • 15 i kroppsøving
 • 9 i kunst og håndverk
 • 69 i matematikk
 • 47 i norsk
 • 22 i profesjonsfaglig digital kompetanse
 • 32 i spesialpedagogikk

Direktoratet har kun behandlet søknader som skoleeier har godkjent innen fristen 15. mars. I behandlingen av søknader har vi prioritert å gi så mange lærere som mulig et tilbud. Noen søkere har derfor fått innvilget andrevalget for ønsket studiested. Ingen søknader er avslått.

Følgende tilbud er avlyst som følge av for få søkere (færre enn 5 søkere pr. tilbud):

 • Profesjonsfaglig digital kompetanse ved Nord universitet
 • Bygg- og anleggsteknikk ved NTNU

Dersom du har spørsmål knyttet til lærerspesialistordningen ber vi deg kontakte arbeidsgiveren din (skoleeier), som skal være behjelpelig med å besvare dine spørsmål. Hvis arbeidsgiveren din eventuelt har spørsmål, kan de kontakte oss.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!