Resultat av søknadsbehandlingen - lærerspesialistutdanning

305 lærere får tilbud om lærerspesialistutdanning studieåret 2019/2020. 

Antall søknader som er innvilget per fag eller fagområde:

 • 38 i begynneropplæring, 1.-4. trinn
 • 11 i bygg- og anleggsteknikk, 11.-13. trinn
 • 12 i helse- og oppvekstfag, 11.-13. trinn
 • 14 i kroppsøving 8.-13. trinn
 • 6 i kunst og håndverk 1.-10. trinn
 • 13 i matematikk 1.-10. trinn
 • 15 i matematikk 1.-7. trinn
 • 18 i matematikk 5.-10. trinn
 • 24 i matematikk 8.-13. trinn
 • 67 i norsk med vekt på lese- og skriveopplæring, 1.-10. trinn
 • 65 i profesjonsfaglig digital kompetanse 1. - 10. trinn
 • 22 i spesialpedagogikk, 1.-13. trinn

Søknader er innvilget innenfor den økonomiske rammen som direktoratet har til rådighet, og forutsatt kapasitet ved tilbudet.

Vi har kun behandlet søknader som skoleeiere har godkjent.

Ingen søknader er avslått.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!