Resultat av søknadsbehandlingen - lærerspesialistutdanning

215 lærere får tilbud om lærerspesialistutdanning studieåret 2018/2019.

Antall søknader som er innvilget per fag eller fagområde:

  • 35 i norsk med vekt på lese- og skriveopplæring, 1.-10. trinn
  • 30 i matematikk, 8.-13. trinn
  • 28 i matematikk, 1.-7. trinn
  • 25 i begynneropplæring, 1.-4. trinn
  • 15 i profesjonsfaglig digital kompetanse, 1.-7. trinn
  • 17 i profesjonsfaglig digital kompetanse, 5.-10. trinn
  • 13 i kunst og håndverk, 1.-10. trinn
  • 11 i kroppsøving, 8.-13. trinn
  • 25 i helse- og oppvekstfag
  • 16 i bygg- og anleggsteknikk

Søknader er innvilget innenfor den økonomiske rammen som direktoratet har til rådighet, og forutsatt kapasitet ved tilbudet.

Vi har kun behandlet søknader som skoleeiere har godkjent.

I behandlingen av søknader og fordelingen av studieplasser, har vi prioritert å gi lærere ved så mange skoleeiere som mulig tilbud om plass.

Søknader som er avslått

43 søknader er avslått. Avslag skyldes at læreren har søkt på studietilbud med oversøking ut fra kapasiteten på studietilbudet.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!