Vikarordning

I vikarordningen frigjøres du fra deler av dine ordinære arbeidsoppgaver, og du får du tid til å studere uten at du går ned i lønn. Skoleeier har ansvar for å dekke kostnader forbundet med reise, opphold, læremidler mv.

Hvor mye du frigjøres fra dine ordinære arbeidsoppgaver kommer an på hvor mange studiepoeng du tar.

Tar du 30 studiepoeng skal du frigjøres 37,5 prosent av full stilling. Deltar du på et tilbud som gir færre studiepoeng skal du frigjøres mindre.

En lærer som arbeider i 100 prosent stilling og som deltar på et studie tilsvarende 30 studiepoeng, skal frigjøres fra sine ordinære arbeidsoppgaver med 37,5 prosent.

Arbeider du mindre enn 100 prosent stilling skal du likevel frigjøres like mye, da det er omfanget av studiet (antall studiepoeng) som avgjør hvor mye du skal frigjøres fra stillingen din mens du studerer. Hvordan denne tiden fordeles i løpet av året, må avtales lokalt. Frigjøringen betyr ikke at du skal ha permisjon, men at du skal bruke arbeidstiden til å studere.

30 studiepoeng over ett arbeidsår tilsvarer en arbeidsbelastning på 50 prosent. Den tiden du bruker på studiene ut over den frigjorte arbeidstiden, må du ta av fritiden din. 

I vikarordningen er det ikke spesifisert om lesedager kommer i tillegg til eller inngår som en del av den totale tiden læreren skal frigjøres fra sine ordinære arbeidsoppgaver. Dette må avklares lokalt.

I vikarordningen er det statlige tilskuddet for 30 studiepoeng i matematikk og naturfag 240 000 kr og 192 000 kr i andre fag.

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!