Studietilbud i samiske språk

Ønsker du å ta videreutdanning i samisk språk? Slik søker du.

Finn et tilbud som passer for deg

Finn et tilbud i samiske språk ved en studieinstitusjon som du ønsker å søke på, og søk om studieplass direkte til studieinstitusjonen som tilbyr studiet. Vær oppmerksom på at søknadsprosedyrer og søknadsfrister kan variere mellom studieinstitusjonene.

Søk vikar- eller stipendordning

Du kan søke om finansiering til å ta studiet, gjennom enten vikar- eller stipendordning. Du må da registrere en egen søknad  på udir.no.

Studietilbud til samiske språk registerers under «Andre studietilbud»i søknadsskjemaet. Søknadsskjema er tilgjengelig fra 1. februar.

Søknadsfrist for å søke vikar eller stipendordning er 1. mars.

I søknadsskjemaet velger du om du vil søke vikar- eller stipendordning, og om du søker om å få dekket studieavgift. Husk at du i tillegg til søknadsskjemaet på udir.no, må søke om opptak til studiet direkte til studieinstitusjonen.

Studieavgift er ikke det samme som semesteravgift.

Semesteravgift er en personlig avgift som blant annet dekker velferdstilbud for studentene. Det er ikke mulig å søke om å få dekket semesteravgiften

Søknader til videreutdanning i samisk er prioritert for studieåret 2017-2018, på lik linje med søknader til tilbud i matematikk, engelsk, norsk og norsk tegnspråk.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!