Studietilbud i praktisk-estetiske fag

For studieåret 2017-2018 er det satt av inntil 30 millioner kr til videreutdanning i praktisk-estetiske fag.

Søk tilbud i Udirs studiekatalog

Det er opprettet egne tilbud i kroppsøving, kunst og håndverk, mat og helse og i musikk. Oversikt over studietilbudene finner du i Udirs studiekatalog.

Velg om du søker finansiering gjennom vikar- eller stipendordning i søknadsskjemaet. Søknadsfrist er 1. mars.

Andre tilbud

Du kan også søke videreutdanning i tilbud som ikke er del av Udirs studiekatalog, og fortsatt søke finansiering gjennom vikar- eller stipendordning.

Slik søker du andre tilbud

Finn et tilbud i praktisk-estetiske fag som du ønsker å søke på, og søk om studieplass direkte til studieinstitusjonen som tilbyr studiet. Vær oppmerksom på at søknadsprosedyrer og søknadsfrister kan variere mellom studieinstitusjonene.

For å søke om finansiering gjennom vikar- eller stipendordning må du i tillegg fylle ut søknadsskjema på udir.no. Registerer søknaden under «Andre studietilbud». Velg om du søker vikar- eller stipendordning og om du ønsker å få dekket studieavgift. Søknadsfrist for å søke vikar- eller stipendordning er 1. mars.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!